ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด-ประธานหอการค้าร้อยเอ็ด ประกาศความพร้อมเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 "การตลาดและนวัตกรรมนำการผลิต" 23-25 พ.ย.ให้ร้อยเอ็ดเป็นเมืองหลวงข้าวหอมมะลิ คาดมีการเจรจาธุรกิจการค้ากว่า 1 หมื่นล้านบาท "อาลีบาบา" นำข้าวหอมมะลิขายออนไลน์ทั่วโลก

ข่าวเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 19 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นร้อยเอ็ด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วันชัย คงเกษม ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด สมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรู้จักข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด ที่ได้ชื่อว่า หอม-เรียวยาว-ขาวนุ่ม นั้น เป็นอย่างไรผู้ว่าราชการจ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด คือการตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางในการผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุด อร่อยที่สุดปลูกที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งอยู่ในเขต 5 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และยโสธร โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่มากที่สุดกว่า 986,000 ไร่ หรือ ร้อยละ 46.8 ดังนั้น จึงเสมือนเป็นศูนย์กลาง และยังผลิตข้าวคุณภาพดีมีรางวัลการันตีชนะเลิศระดับโลก 2 ปีซ้อน


นอกจากนี้ จะเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 หรือให้มากกว่าปัจจุบันที่เกษตรกรทำได้ 442 กิโลกรัมต่อไร่ หากขายผลผลิตเกษตรกรก็จะได้ราคาตามตลาด รายได้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิต และปัจจัยทางธรรมชาติ ดังนั้น จึงต้องแปรรูป ใช้นวัตกรรมนำการผลิต นำมาสู่แนวคิด "การตลาดและนวัตกรรมนำการผลิต" เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพของจังหวัดร้อยเอ็ดในการเป็นเมืองหลวงข้าวหอมมะลิโลก และยังแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยนวัตกรรมในการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตด้วยการแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งอาหารและเวชสำอาง อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดร้อยเอ็ดมั่นคงยิ่งขึ้น


ความพิเศษในปีนี้ Alibaba (อาลีบาบา) เวบไซต์ขายส่งออนไลน์มาร่วมออกบูธขายผ่านออนไลน์ ภายในงานด้วย สอดรับกับการสร้างสถานีการค้า 101 ร่วมกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นโครงการนำร่องจุดกึ่งกลางของภาคอีสานในการส่งออกข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ด้านประธานหอการค้าจ.ร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ทุกๆ ฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมกันยกระดับผลผลิตข้าวหอมมะลิให้มีมูลค่าสูงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต อย่างการนำข้าวหอมมะลิ เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร จนเกิดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวหอมมะลิแล้วถึง 10 ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน อาทิ พาวเวอร์ บาร์, แป้งเค้กกึ่งสำเร็จรูป, ไรซ์แครกเกอร์, เครื่องดื่มจากใบข้าว เป็นต้น


นายสมเกียรติ กล่าวด้วยว่า ต้องปรับกระบวนการทางการตลาดข้าวหอมมะลิใหม่ เป็นการตลาดสมัยใหม่ที่เพิ่มกำลังต่อรองให้กับเกษตรกรโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอีก แบบ Farm to Customer หรือจากท้องทุ่งสู่ห้องครัวโดยตรง ภายในงานจัดให้มีการแสดงสินค้าและนิทรรศการ Rice Expo 2018 โดยองค์กรภาคเอกชน เพื่อยกระดับการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกด้วย โดยคาดว่าตลอดทั้ง 3 วันของงาน จะมีมูลค่าทางธุรกิจมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท