สร้างนรกจำลองกลางวัดเตือนสติคนอย่าผิดศีล 5

วัดในจังหวัดสงขลาสร้างขุมนรกจำลองขึ้นมากลางวัด ให้เห็นของจริงถึงบทลงโทษของการทำผิดศีล 5 และความชั่วต่างๆ เพื่อเตือนสติผู้คนให้เห็นถึงการลงโทษในนรกเมื่อตายลงไป และหันมาทำความดี

(7 พ.ย.61) ที่วัดโคกสูง หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทางวัดได้สร้างขุมนรกจำลองขึ้นมากลางวัด เพื่อให้เห็นถึงผลกรรมของการทำผิดศีล5  และการทำความชั่วต่างๆว่าเมื่อตายไปแล้วจะได้รับโทษจากผลกรรมที่ทำไว้อย่างไร ทั้งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การลักทรัพย์ การทำผิดในกามผิดลูกเมียคนอื่น การพูดปดมดเท็จ และการดื่มสุรา

สร้างนรกจำลองกลางวัดเตือนสติคนอย่าผิดศีล 5ซึ่งมีการปั้นหุ่นจำลองเกี่ยวกับการทำโทษของยมบาลเอาไว้ทั้ง 5 ข้อ มีพญายมราชซึ่งเป็นผู้ที่พิพากษาลงโทษอยู่ตรงกลางถือบัญชีรายชื่อทำความดีความชั่วและชะตากรรม และกระทะทองแดงซึ่งผู้ที่ทำกรรมชั่วจะต้องตกลงไป รวมทั้งหุ่นผีเปรตของคนที่อกตัญญูไม่รู้คุณบิดามารดาและคนที่ทำเลวทรามมากๆ ซึ่งบาปกรรมและบทลงโทษแต่ละอย่างที่ปั้นขึ้นมาดูแล้วน่ากลัวมาก ทั้งการลักทรัพย์ที่ต้องถูกตัดมือ การพูดพดที่ถูกตัดลิ้น การผิดลูกปิดเมียคนอื่นต้องปีนต้นงิ้ว และการดื่มสุราเมรัย ที่ถูกจับกรอกปากด้วยน้ำทองแดง 

สร้างนรกจำลองกลางวัดเตือนสติคนอย่าผิดศีล 5

สร้างนรกจำลองกลางวัดเตือนสติคนอย่าผิดศีล 5


พระครูวินัยธร วิเชียร วิโรจาโน เจ้าอาวาสวัดโคกสูง เปิดเผยถึงที่มาของการสร้างนรกจำลองขึ้นมาว่า เพื่อใช้เป็นเครื่องเตือนสติให้ผู้คนได้เห็นถึงโทษในนรกที่เป็นผลกรรมมาจากการทำผิดศีล 5 เพื่อหลีกเลี่ยงการทำความชั่ว เพราะเพียงแค่คำสอนหรือคำบอกเล่าคนก็จะไม่กลัวและเฉย แต่หากได้เห็นของจริงก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาทันที และได้รับความสนใจจากญาติโยมที่มาทำบุญทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาดูเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ทำความดี

สร้างนรกจำลองกลางวัดเตือนสติคนอย่าผิดศีล 5

สร้างนรกจำลองกลางวัดเตือนสติคนอย่าผิดศีล 5