แหล่งข่าวระดับรองนายกฯ ในรัฐบาลยืนยันนักเรียนผีโผล่3จว.ชายแดนภาคใต้จริง สั่งแก้ไขแล้วตั้งแต่ต้นปี 2560 ส่วนที่มีนักเรียนผีโผล่ที่จ.ชัยภูมิ รอกรรมการสพฐ.รายงานผลตรวจสอบ

นักเรียนผี หรือจำนวนนักเรียนที่มีชื่อซ้ำซ้อน แล้วนำมาเบิกงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. ปี 2561 ที่กลุ่มครูในจังหวัดชัยภูมิ ร้องเรียนผู้บริหารโรงเรียน นำรายชื่อนักเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน มาเวียนขอรับงบประมาณ จนมีการตรวจสอบจากกระทรวงศึกษาธิการ พบความเสียหายงบประมาณภาพรวมทั่วประเทศกว่า 1,000 ล้านบาท ขณที่รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกมายอมรับว่า มี 18 หน่วยงานที่รับผิดชอยการศึกษาอนุบาล 1 - ม.6 โดยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 มีจำนวนนักเรียนรวมทุกสังกัดทั่วประเทศ 12,696,907 คน ผลการตรวจสอบพบว่า มีรหัส 13 หลัก ตามบัตรประจำตัวประชาชน ซ้ำซ้อนกัน 118,659 รหัส


ล่าสุด ผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องนี้กับแหล่งข่าวระดับรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล เปิดเผยว่า ในกรณีนักเรียนผี ครั้งแรกสืบเนื่องจากมีการร้องเรียนว่าในพื้นที่ 3 จังหวัดใช้แดนภาคใต้มีจำนวนนักเรียนไม่สอดคล้องกับรายชื่อนักเรียน จึงสั่งให้มีการตรวจสอบ และพบว่ารายชื่อไม่ตรงกันกับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้มีการอัพเดทข้อมูล หรือจำนวนไม่ตรงจริงๆ แต่ภายหลังการตรวจสอบให้อัพเดทข้อมูลจำนวนนักเรียนให้ตรงกับความเป็นจริง นอกจากนั้น ได้แจ้งให้ผู้บริหารของโรงเรียน และสถานศึกษาทราบว่ากรณีแจ้งรายชื่อนักเรียนเพื่อหวังผลเงินอุดหนุนรายหัว นั้นขอให้เลิกเสีย และให้แจ้งความจำเป็นที่ต้องใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาสถานศึกษา มาที่รัฐบาลโดยตรงว่าต้องการเงินอุดหนุนส่วนไหนรัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกด้านตามความต้องการ ซึ่งการตรวจสอบในครั้งนั้นเสร็จสิ้นตั้งแต่ต้นปี 2560ส่วนกรณีที่ตรวจพบนักเรียนผี ที่จังหวัดชัยภูมิ เมื่อประมาณปี 2561 นั้น กรณีนี้ก็ได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจสอบเช่นเดียวกันกับโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าข้อมูลที่มีชื่อซ้ำซ้อน หรือไม่ตรงกับจำนวนนักเรียน เกิดจากอะไร เกิดจากการหวังผลได้รับเงินอุดหนุนรายหัว หรือต้องการคะแนนเคพีไอ หรือการเลื่อนลำดับผู้บริหารสถานศึกษาหรือไม่ขณะนี้รอให้คณะกรรมการที่สพฐ.แต่งตั้งลงไปตรวจสอบระหว่างวันที่ 6-7 พ.ย. และรายงานกลับมา