มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มสหวิชาชีพแท็กซี่ และวินรถจักรยานยนต์ วันนี้ ได้นัดรวมตัวกัน เดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาแกร็บแท็กซี่และแกร๊บไบค์ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงให้มีการปรับอัตราค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรม รายละเอียดเป็นอย่างไร ติดตามจากคุณอโนทัย สกุลทอง

"เรียกร้องให้ นายก กำจัดแท็กซี่ป้ายดำเพราะอยากเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายไทย ที่ได้ระบุไว้ว่าทจะต้องจดทะเบียน และมีใบอนุญาตจากกรมการขนส่ง และอัตราค่าโดยสาร ที่จะต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ซึ่ง มีงานวิจัยระบุไว้ว่า คนขับแท็กซี่ มีรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ จึงการปัญหาปฏิเสธผู้โดยสารตามมา เพราะว่าเกิดการขาดทุนหากรับผู้โดยสารไป

ส่วนจะปรับขึนเท่าไรยังไม่ส่มารถตอบได้ ต้องคำนวนจาก 3สาวนที่จะมาคำนวนเปฌนค่าโเยสารจากมิเตอร์ คือ จุดสตาร์ท ระยะทาง และตัวรถติด จึ้งต้องมาหารือและคิดคำนวนเพื่อให้ตอบโจทย์มากที่สุด เพื่อให้มีรายได้มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันนี้ และอยากให้มีการตั้งคณะกรรมการถาวรขึ้นมาพิจารณา