กทม.ปรับปรุงใหญ่สะพานพระราม 8 หลังเปิดใช้มา 16 ปี

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.61 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงสะพานพระราม 8 และการปรับปรุงท่อระบายน้ำสะพานพระราม 8 ช่วงทางยกระดับจากแยก จ.ป.ร. ถึงแยกอรุณอมรินทร์ เขตบางพลัด โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางพลัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สะพานพระราม 8 เป็นสะพานขนาดใหญ่ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร มีความยาวรวม475เมตร มีเส้นทางเชื่อมต่อกับทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและมาบรรจบกับปลายถนนวิสุทธิกษัตริย์ เป็นหนึ่งในโครงข่ายการจราจรที่สำคัญ เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา1ใน11ของสะพานทั้งหมด ที่มีประชาชนใช้ในการเดินทางจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละวันจะมีรถสัญจรผ่านสะพาน ไม่ต่ำกว่า20,000คันต่อวัน สะพานพระราม 8 เปิดใช้งานเมื่อปี 2545 จนปัจจุบันเปิดใช้งานมาแล้ว 16 ปี ซึ่งสะพานดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบประจำวงรอบทุกๆ 10 ปี จากการตรวจสอบพบว่ามีโครงสร้างบางส่วนได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะสายเคเบิลที่ใช้ขึงตัวสะพาน กรุงเทพมหานคร
โดยสำนักการโยธาจึงได้ดำเนินการปรับปรุงสะพานพระราม 8 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 29 ก.ย.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 พ.ย.62 ระยะเวลาดำเนินการ 420 วัน ประกอบด้วย การตรวจวัดพฤติกรรมสะพานลอยและออกแบบซ่อมโครงสร้างสะพานพระราม 8 การซ่อมแซมเคเบิ้ลและเสากระโดง โครงสร้างส่วนบนและผิวจราจร โครงสร้างส่วนล่างบริเวณตอม่อสะพาน รอยต่อเผื่อขยาย ชุดแผ่นรองรับคาน ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ปรับปรุงกล้องวงจรปิด ซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์ ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 6.68% แผนงาน 4.27% เร็วกว่าแผนงาน 2.41%


กทม.ปรับปรุงใหญ่สะพานพระราม 8 หลังเปิดใช้มา 16 ปีอย่างไรก็ตาม การปรับปรุงโครงข่ายถนนต่างๆ ทั้งถนนสายหลัก สายรอง และสะพานให้เกิดความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง ถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องวางแนวทางการปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมจราจร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้โครงสร้างสะพานพระราม 8 มีความมั่นคง แข็งแรง มีความปลอดภัยในการใช้งาน ช่วยยืดอายุการใช้งานสะพานให้คงอยู่ยาวนาน โดยระหว่างการปรับปรุงสะพานพระราม 8 จะไม่มีการปิดการจราจร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรผ่านสะพานดังกล่าว


รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้สำนักการโยธาได้ดำเนินการปรับปรุงท่อระบายน้ำสะพานพระราม 8 ช่วงทางยกระดับจากแยก จ.ป.ร. ถึงแยกอรุณอมรินทร์ เริ่มต้นสัญญาวันที่ 24 ก.ค.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ธ.ค.61 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน ซึ่งจากการสำรวจพบว่าท่อระบายน้ำสะพานพระราม 8 ช่วงทางยกระดับจากแยก จ.ป.ร. ถึงแยกอรุณอมรินทร์ มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก เป็นผลเนื่องจากมีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน เมื่อฝนตกน้ำที่ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสะพานพระราม 8 ตรงจุดที่ท่อระบายน้ำชำรุดเสียหาย ได้เกิดการรั่วซึม และน้ำฝนบางส่วนได้ไหลลงสู่ถนนอรุณอมรินทร์ที่อยู่ด้านล่างตามแนวสะพานพระราม 8 อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าว โดยปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมา


สำหรับการปรับปรุงท่อระบายน้ำสะพานพระราม 8 ช่วงทางยกระดับจากแยก จ.ป.ร. ถึงแยกอรุณอมรินทร์ ประกอบด้วย รื้อท่อระบายน้ำเดิมออก ติดตั้งท่อระบายน้ำใหม่ ล้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (Manhole)ซึ่งเป็นบ่อพักสำหรับดักน้ำเสียเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำ และล้างทำความสะอาดช่องรับน้ำ ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 73.17%ตามแผนงาน 67.91%ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ 5.26%นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตบางพลัดดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางใต้สะพานพระราม 8 พัฒนาทำความสะอาดปลูกต้นไม้ เพื่อให้มีความร่มรื่นสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อย