--------- สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจป่าแหว่งภูขี้ไก่ เสนอเพิกถอนโฉนด 46 แปลง ที่มีความลาดชันเกิน 35% สวนทางดีเอสไอ ที่เสนอเพิกถอน 57 แปลง ---------

ตามที่ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการที่ 4 (ศปป.4) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ตรวจสอบบริเวณภูขี้ไก่ รอยต่อ อ.หล่มเก่า และอ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พื้นที่ประมาณ 1,800 ไร่ และเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2561 พื้นที่นี้มีการเปิดตัวโครงการสวนน้ำแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุด โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด นายทหารชั้นผู้ใหญ่ มาร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งๆ ที่ดินกำลังอยู่ในกระบวนการเพิกถอนโฉนด ของกรมที่ดินและเป็นคดีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ซึ่ง พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ ร่วมกับกรมป่าไม้ แล้วเห็นว่า เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ชั้น 1 บี และชั้น 2 พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นป่าสมบูรณ์ และดีเอสไอ รับเป็นคดีพิเศษ และส่งให้ ป.ป.ท.ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐผู้ออกเอกสารสิทธิมิชอบ เมื่อปี 2551 รวมถึงเสนอให้กรมที่ดิน เพิกถอนโฉนด ตั้งแต่ปี 2552 แล้ว


ที่ดินเพชรบูรณ์ ชงเพิกถอนโฉนดป่าแหว่งภูขี้ไก่ 46 แปลง


ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 พ.ย. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินสาขาหล่มเก่า, กอ.รมน.จ.เพชรบูรณ์, ตชด.31 เพชรบูรณ์ นำโดย นายไตรพจน์ สุวรรณกูฎ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ สาขาหล่มเก่า และ พ.ต.มาโนช ศรีคำ หัวหน้าฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่บริเวณที่ตั้งโครงการชุมชน ธะธรรมชาติ บริเวณเขาภูขี้ไก่ เขตรอยต่อพื้นที่ อ.หล่มเก่าและอ.หล่มสัก ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า เพื่อไล่ตรวจสอบตำแหน่งและจับพิกัดยืนยันแปลงโฉนดที่ดินจำนวน 46 แปลงที่ถูกเสนอเพิกถอนโฉนด โดยเฉพาะแปลงที่มีสิ่งปลูกสร้างบนเขาหัวโล้นและแปลงที่หลังจากตกเป็นข่าว รวมทั้งตรวจสอบที่ดินอีก 8 แปลงที่ไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินเพชรบูรณ์ ชงเพิกถอนโฉนดป่าแหว่งภูขี้ไก่ 46 แปลงสำหรับการตรวจสอบดังกล่าว คณะเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบวัดค่าพิกัดที่ตั้งที่ดินจากสัญญาณดาวเทียม 3 จุด โดยจุดแรก บริเวณเขาหัวโล้น จุดที่ 2 แปลงที่มีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จุดที่ 3 เป็นที่ดินที่มีการขุดปรับไถเขาซึ่งมีความลาดชันสูงเป็นบางส่วน จากนั้นมีการนำค่าพิกัดไปทำการตรวจสอบกับระวางที่ดิน เบื้องต้นพบว่าที่ดินทั้งหมดต่างอยู่ในแปลงที่ดินโฉนดทั้ง 57 แปลงที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เสนอให้มีการเพิกถอนไปก่อนนี้หลังพบหลักฐานออกโดยมิชอบ แต่ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดฯ พิจารณาตามมาตรา 61 โดยอ้างถึงผลกาตรวจสอบของกรมพัฒนาที่ดิน ได้เสนอเพิกถอนโฉนดเพียง 46 แปลง ซึ่งมีทั้งแปลงที่ดินความลาดชันเกิน 35% และลาดชันไม่เกิน 35% ส่วน 8 แปลงลาดชันไม่ถึง 35% เสนอไม่เพิกถอน

ที่ดินเพชรบูรณ์ ชงเพิกถอนโฉนดป่าแหว่งภูขี้ไก่ 46 แปลง

ที่ดินเพชรบูรณ์ ชงเพิกถอนโฉนดป่าแหว่งภูขี้ไก่ 46 แปลง

ที่ดินเพชรบูรณ์ ชงเพิกถอนโฉนดป่าแหว่งภูขี้ไก่ 46 แปลง

ที่ดินเพชรบูรณ์ ชงเพิกถอนโฉนดป่าแหว่งภูขี้ไก่ 46 แปลง