สพฐ.ตื่นตัว ลุยสอบ ‘นักเรียนผี’ ที่ชัยภูมิ

เนชั่นทีวี เกาะติดความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริต เบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. ปี 2561 หลังมีกลุ่มครูในจังหวัดชัยภูมิร้องเรียนว่า โครงการนี้เบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน โดยผู้บริหารโรงเรียนนำรายชื่อนักเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน มาเวียนขอรับงบประมาณ หรือที่เรียกว่า นักเรียนผี จนเกิดความเสียหายภาพรวมทั่วประเทศกว่า 1,000 ล้านบาท

ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ (6 พ.ย. 2561) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสพฐ. ส่งคณะกรรมการติดตามระบบการรายงานข้อมูลนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจสอบรายชื่อ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนในสังกัดว่า ตรงกับข้อมูลในระบบของสพฐ.หรือไม่ โดยแบ่งคณะทำงานออกเป็น 4 สาย สายละ 4 คน กระจายไปตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ที่มีการร้องเรียน ทั้งสพป. เขต 1, สพป.เขต 2, สพป.เขต 3 และสพป.เขต 30
โดยคณะกรรมการฯ ได้เรียกผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน 2 แห่ง ในอ.คอนสาร และอ.หนองบัวแดง เข้าชี้แจงข้อมูล หลังโรงเรียนดังกล่าวมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นผิดปกติ โดยนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นจากนักเรียนชั้น ม.2 ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 53 คน และนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นจากนักเรียนชั้น ม.5 ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 48 คน ซึ่งเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ทั้งที่ตามปกติจะต้องเพิ่มในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เพราะถือเป็นระดับชั้นที่ต้องมีการศึกษาต่อ นอกจากนี้จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ยังส่งผลให้ผู้บริหารเลื่อนตำแหน่งได้เร็วขึ้น เพราะเมื่อกระทรวงฯ มีโควต้าโยกย้ายข้าราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จะได้รับสิทธิ์เลือกก่อน ตามมาด้วยโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดเล็ก
สำหรับการลงพื้นที่จ.ชัยภูมิ ของคณะกรรมการในครั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนเป็นจังหวัดแรก โดยเข้ายื่นหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง จนมีหนังสือสั่งการไปยังกระทรวงศึกษาธิการให้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวใน 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 วันที่ 10 มิ.ย. 31 ส.ค. 2561 และระยะที่ 2 วันที่ 5 20 ตุลาคม 2561 และให้รายงานผลการตรวจสอบเข้ามาในระบบ รวมถึงรายงานให้ทางจังหวัดทราบ
กระทั่ง 22 ต.ค. 2561 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ทำหนังสือลงคำสั่งด่วนที่สุด ไปยังนายอำเภอ 9 อำเภอ ในจ.ชัยภูมิ ประกอบด้วย อ.เมือง ,อ.แก้งคร้อ, อ.คอนสาร, อ.คอนสวรรค์, อ.บำเหน็จณรงค์, อ.ภูเขียว, อ.หนองบัวระเหว, อ.หนองบัวแดง, อ.จตุรัส ส่วนอีก 2 ฉบับ ส่งไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เพื่อให้ตรวจสอบ นำมาสู่การลงพื้นที่ของคณะกรรมการสพฐ.ในวันนี้  
แหล่งข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า โรงเรียนที่มีชื่อปรากฎตามข่าว มีการแก้ไขข้อมูลจำนวนเด็กบนเว็บไซต์ของโรงเรียน ให้ตรงกับข้อมูลบนเว็บไซต์สพฐ. ซึ่งดำเนินการก่อนหน้าที่คณะกรรมการจะลงพื้นที่ตรวจสอบเพียง 1 วัน ทั้งที่ก่อนหน้านี้ข้อมูลของทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกัน โดยเว็บไซต์ของโรงเรียน จะมีจำนวนเด็กน้อยกว่าเว็บไซต์ของสพฐ. จนเป็นที่สังเกตว่า เป็นการแก้ไขข้อมูลเพื่อตบตาคณะกรรมการหรือไม่