(คลิปข่าว) 100 ปี ชาตกาล "ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ"

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ อดีตอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 9 พฤศจิกายนนี้ ที่ห้อง 101 อาคาร 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน จะเป็นประธานจัดงาน 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ อดีตอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ ภายในงานดังกล่าว ช่วงเช้าเวลา 10.00 น.จะมีพิธีทำบุญที่โรงเรียนสาธิตจุฬา ประถม ส่วนช่วงบ่ายเวลา 14.00 น.จะจัดเสวนาหัวข้อ "สานต่อปรัชาการศึกษา อาจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ" ที่ห้อง 101 อาคาร 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย