สภาพฉลามตายติดอยู่ในก้นถุงปุ๋ย ปลายอีกด้านหนึ่งเปิดอยู่ เบื้องต้นจึงไม่อาจสรุปได้ว่า ปลาฉลามดังกล่าวถูกจับแล้วนำมาใส่ถุงเพื่อลักลอบเอาออกไป หรือลูกฉลามตัวดังกล่าว โชคร้ายว่ายเข้าไปติดกับเศษขยะทะเลโดยไม่ตั้งใจ จนทำให้เสียชีวิต

ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็นับเป็นความสูญเสียที่ไม่น่าเกิดขึ้น เพราะเพิ่งจะมีข่าวดีที่พบลูกฉลามเป็นจำนวนมากเข้ามาใช้พื้นที่อ่าวมาหยา และสามารถพบเห็นได้ไม่ยากบริเวณใกล้ชายหาด

ในกรณีของการลักลอบทำการประมง เจ้าหน้าที่คงต้องกวดขันเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่รอบๆ อ่าวมาหยา เพราะข่าวการพบฉลามถูกเผยแพร่ออกไปไกล อาจทำให้มีกลุ่มคนเข้ามาลักลอบทำประมงแม้จะอยู่ในเขตอนุรักษ์ก็ตาม

แต่หากเป็นเพราะขยะทะเล ก็เป็นโศกนาฏกรรมที่น่าเสียใจอย่างยิ่ง เพระกว่าฉลามตัวนี้จะสิ้นใจคงทรมานอย่างมาก เจ้าหน้าที่คงต้องเร่งทำความเข้าใจและขอความร่วมมือเรือประมง เรือโดยสาร และนักท่องเที่ยว ให้จัดการขยะภายในเรืออย่างเคร่งครัด

ส่วนไหนที่ลดได้ต้องพยายามลดให้มากที่สุด เพราะหากเศษขยะเหล่านี้หลุดรอดออกสู่ทะเล สัตว์ที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ แม้แต่ฉลามนักล่าสูงสุดแห่งมหาสมุทรก็สิ้นท่าให้กับเศษขยะพลาสติกเหล่านี้อย่างน่าเสียดาย