(คลิปข่าว) นิสิต MBA จุฬาฯ มอบอาคารให้โรงเรียนด้อยโอกาส

นิสิต MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนด้อยโอกาส ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนศึกษาให้กับเยาวชนที่อยู่ห่างไกลชุมชนได้พัฒนาด้านการศึกษา

นางอำพร สาสัตย์ ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเชียงใหม่ที่ 3 เป็นประธานเปิดอาคารเรียนเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองขวาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่นิสิตในโครงการ Executive MBA รุ่น 33 คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบทุนกับหน่วยงานเอกชน ร่วมสร้างอาคารดังกล่าว เพื่อสนับสนุนศึกษาให้กับเยาวชนที่อยู่ห่างไกลชุมชนได้พัฒนาเท่าเทียมกันในด้านการศึกษาพร้อมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น
สำหรับอาคารเรียนเอนกประสงค์ ที่จัดสร้างครั้งนี้เป็นอาคารเรียนชั้นเดียว 2 ห้องเรียน ขนาด 12 เมตร คูณ 12 เมตร และสูง 3 เมตร เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย
นอกจากนี้ยัง คณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังร่วมมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกีฬาให้กับเด็กนักเรียน และปรับปรุงโรงเรียนบางส่วน และยังมีแพทย์พยาบาลเภสัชกร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนบ้านแม่งอน มาร่วมในการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วย