นิด้าโพล สำรวจความรู้สึกคนไทย ต่อเพลง "ประเทศกูมี" 51.61 เปอร์เซ็นต์มองว่า เป็นเพลง สะท้อนความเป็นจริงในสังคม แต่ก็มีทั้งคนชอบ และ ไม่ชอบ ความรู้สึกของคนไทยต่อเพลง คลิปเพลง "ประเทศกูมี" พบว่า ส่วนใหญ่ 58.14 เปอร์เซ็นต์ บอก ไม่เคยฟัง คนกลุ่มนี้ ครึ่งหนึ่ง บอกว่า ไม่อยากฟัง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง "คนไทยรู้สึกอย่างไรกับเพลง ประเทศกูมี" ทำการสำรวจ 31 ต.ค. - 2 พ.ย. จากทุกภูมิภาค 1,259 หน่วยตัวอย่าง ถามเรื่อง ความรู้สึกของคนไทยต่อเพลง คลิปเพลง "ประเทศกูมี" พบว่า ส่วนใหญ่ 58.14 เปอร์เซ็นต์ บอก ไม่เคยฟัง คนกลุ่มนี้ ครึ่งหนึ่ง บอกว่า ไม่อยากฟัง
/ส่วน 41.86 เปอร์เซ็นต์ ที่ได้ดู คนกลุ่มนี้ ราว 50 เปอร์เซ็นต์ บอกว่า เป็นบทเพลงที่แค่สะท้อนความเป็นจริงในสังคม การเมืองไทย รองลงมา 39.66 เปอร์เซ็นต์ บอกว่า เป็นแค่บทเพลงที่เสียดสีสังคม/การเมือง เพลงหนึ่งเท่านั้นเอง ส่วนที่เหลือสะท้อนว่า เป็นแนวเพลง RAP จะใช้ภาษาที่แรงเป็นธรรมดาอยู่แล้ว บางคนเห็นว่า เป็นบทเพลงที่ใช้ภาษาไม่สุภาพ เนื้อหาของเพลงกล่าวร้ายประเทศไทยมากเกินไป หรือ สนับสนุนให้ประชาชนต่อต้านเผด็จการ เมื่อถามถึงความรู้สึกของผู้ที่เคยฟัง ดู คลิปเพลง "ประเทศกูมี" พบว่า ส่วนใหญ่ 53.70 เปอร์เซ็นต์ บอกว่า รู้สึกเฉย ๆ 30.93 เปอร์เซ็นต์ บอกว่า ชอบ ส่วนที่ไม่ชอบ มี 15.37 เปอร์เซ็นต์