(คลิปข่าว) เลื่อนสอบ GAT/PAT 16-19 ก.พ.ไม่ให้ชนวันเลือกตั้ง

(ชมคลิปเต็มด้านล่าง) หลังการหารรือร่วมกัน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ที่สุดแล้ว ก็มีการเลื่อนสอบ GAT/PAT ให้เร็วขึ้น เพื่อไม่ให้ชนวันเลือกตั้งเป็น 16-19 ก.พ.62

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรี ศึกษาธิการ ยืนยัน หลังการประชุมการหารือการดำเนินการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับนพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ และ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ ซึ่งเดิมกำหนดวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันเลือกตั้ง ที่ประชุม จึงได้มีมติเลื่อนการสอบ GAT/PAT เป็นวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการเลื่อนดังกล่าวไม่กระทบต่อการสอบอื่นๆ เนื่องจาก เป็นการเลื่อนเฉพาะสอบ GAT/PAT เท่านั้น
ส่วนของการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ง สพฐ.ยืนยัน ในที่ประชุมว่าสามารถดำเนินการได้ การกำหนดครั้งนี้ เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เนื่องจากรัฐบาลแจ้ง ว่าจะใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันเลือกตั้ง และหากที่สุดแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันที่ชัดเจน ก็คงต้องมีการหารือกันอีกครั้ง

(คลิปข่าว) เลื่อนสอบ GAT/PAT 16-19 ก.พ.ไม่ให้ชนวันเลือกตั้ง