ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันชม "อุตตม" แก้ปมคอรัปชั่นภาคอุตสาหกรรม

833 0
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันชม อุตตม แก้ปมคอรัปชั่นภาคอุตสาหกรรม

องค์การต่อต้านคอรัปชั่นประเทศไทย ชื่นชม "นายอุตตม สาวนายน" รมว.อุตสาหกรรม หลังเตรียมแก้กฎหมายต่อใบอนุญาตโรงงาน ชี้เกาถูกที่คันตัดปัญหาคอรัปชั่นภาคอุตสาหกรรม

นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือถึง นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงความชื่นชมและสนับสนุน กรณีเตรียมปรับปรุงร่างพ.ร.บ.โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 โดยยกเลิกให้ภาคเอกชนต้องขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) จากเดิมที่ต้องขอต่อทุก 5 ปี เสียค่าธรรมเนียมเฉลี่ย 1,500 60,000 บาทต่อใบอนุญาต ขึ้นอยู่กับขนาดแรงม้าของเครื่องจักร โดยจะเปลี่ยนให้ผู้ประกอบการโรงงานรับรองตนเองแทน และมีเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ตรวจสอบเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ตรวจโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจภายหลังพร้อมรับรองความถูกต้องอีกขั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการรับรองเท็จ

นายมานะ กล่าวว่า ปัญหาการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4 ) เป็นหนึ่งในความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการให้ภาครัฐแก้ไข และยังเป็นประเด็นที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯเรียกร้องให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้แก้ไขด้วย เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นที่มาของการคอร์รัปชันจากการเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตต่างๆ

นอกจากนี้ ยังร่วมกับนักวิชาการและภาคี ผลักดันให้เกิดพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดให้การบริการประชาชนทุกอย่างต้องสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และไม่สร้างภาระให้กับประชาชน โดยหน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีขั้นตอน เอกสาร กระบวนการที่ง่ายและมีเท่าที่จำเป็น มีคู่มือบริการที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูปคอร์รัปชันที่เกิดจากการใช้ช่องว่างของกฎหมายกระทำการทุจริตต่อประชาชนที่เข้าใช้บริการจากหน่วยงานราชการ

"องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอแสดงความชื่นชมและสนับสนุนวิสัยทัศน์ดังกล่าว เพราะที่ผ่านมาขั้นตอนการยื่นขอต่อใบอนุญาตที่มีเงื่อนไขยุ่งยาก ซับซ้อน มักเป็นช่องทางให้เกิดการเรียกรับสินบน และส่งผลกระทบในทางลบตามมาอีกมาก การลดขั้นตอนและปรับปรุงการให้บริการของรัฐให้โปร่งใสเช่นนี้ จึงเป็นการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่ต้นตอและเป็นแบบอย่างการปฏิรูประบบราชการอย่างแท้จริง"


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์