ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ครม. ลงพื้นที่สัญจร พะเยา-เชียงราย

744 1

29 - 30 ต.ค.นี้ มีภารกิจสำคัญ ของนายกฯ ประยุทธ์ และ ครม. อีกครั้ง ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเป็นการนำ ครม. สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นพื้นที่ ที่มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งที่สามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพราะเป็นพื้นที่ ติดต่อกับ สปป.ลาว และเมียนมา อีกทั้งยังเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และธรรมชาติ

โดยนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปถึงจังหวัดพะเยา ในวันพรุ่งนี้ มีภารกิจลงพื้นที่ ดูการจัดการที่ดิน โดยการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในลักษณะแปลงรวมของจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และดูการโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กว๊านพะเยา เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์