(คลิปข่าว) "บิีกตู่" โพสต์เฟซบุ๊ค ชี้ประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งเดียว

วันนี้นายกรัฐมนตรี ไม่ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถาม แต่ยังมีความเคลื่อนไหว ในเฟซบุ๊ค นอกจากข้อความรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ย้อนไปก่อนหน้านั้น จะ พบข้อความที่ พล.อ.ประยุทธ์ โพสต์เพจประยุทธ์ จันทร์ ว่า "ประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งเดียว"สำหรับ ประเทศของเราจะต้องเดินหน้าไปพร้อมๆ กันอย่างเป็นหนึ่งเดียว

ทุกพื้นที่ในทุกภูมิภาคได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ประชาชนทุกคนเข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ และโอกาสทางเศรษฐกิจ ในทุกด้านอย่างเต็มที่ ได้รับการยอมรับในความเป็นตัวตนของแต่ละคน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ และมีความเป็นอยู่ที่ดี