ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564

"กรมราชทัณฑ์ ขึ้นแท่นครองแชมป์โปร่งใสสูงสุด ในองค์กรกระบวนการยุติธรรม"

13.17K 82
กรมราชทัณฑ์ ขึ้นแท่นครองแชมป์โปร่งใสสูงสุด ในองค์กรกระบวนการยุติธรรม

พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินนั้น

ปรากฏว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ในระดับสูงสุดของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด

ซึ่งประกอบด้วย ตำรวจ อัยการ ศาลยุติธรรม กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยกรมราชทัณฑ์ได้คะแนนร้อยละ 88.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับสูงมาก เป็นอันดับ 1 โดยมีกรมคุมประพฤติ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้คะแนนรองลงมา

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้รับการจัดลำดับเป็นอันดับที่ 29 จาก 146 หน่วยงานภาครัฐทั้งหมด นับเป็นการยกระดับ และปรับปรุงภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่ครั้งหนึ่งในอดีตเคยได้ชื่อว่าแดนสนธยาได้เป็นอย่างดี บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ที่กำหนดไว้ว่า "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" (Zero Tolerance & Clean Thailand) ร่วมกันต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์