ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

UniNet หนึ่งเดียวในไทย เชื่อมองค์ความรู้ทั่วโลกให้คนไทยได้ศึกษา

1.32K 56
UniNet หนึ่งเดียวในไทย เชื่อมองค์ความรู้ทั่วโลกให้คนไทยได้ศึกษา

รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)กล่าวว่า UniNetนอกจากจะให้บริการสื่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เชื่อมต่อเข้าใช้สารสนเทศและแหล่งข้อมูลจากทั่วโลกแล้ว UniNetยังเป็นแหล่งสารสนเทศและแหล่งจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา/ผลงานวิจัยขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้และทำวิจัยได้"ที่ผ่านมา UniNetได้ทำความร่วมมือกับห้องสมุดของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆในการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)เพื่อให้ประเทศไทยมีคลังวิทยานิพนธ์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Thai DigitalCollection) หรือ TDC"รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ มิตะถากล่าว

TDC เป็นเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ ที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศซึ่งปัจจุบัน TDC ถือเป็นฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมจากนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์จำนวนมาก เนื่องจากเป็นแหล่งจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพสูง โดยปกติในหลายประเทศฐานข้อมูลเหล่านี้จะถูกสำนักพิมพ์รวบรวมและนำมาให้บริการสมาชิกโดยมีค่าใช้จ่ายรายปี

อย่างไรก็ตาม จากความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนรวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษาวิจัยที่มีแนวคิดที่จะร่วมกันเผยแพร่และให้บริการแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ UniNetยังได้จัดตั้งสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic Library : UC-TAL) เป็นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยเป็นความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเกือบ 80 แห่ง เพื่อรวบรวมรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งรัฐ ราชภัฎ เทคโนโลยีราชมงคล และห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านระบบการยืมระหว่างห้องสมุด

โดย UC-TAL จะแสดงให้เห็นว่าสารสนเทศรายการที่เราหาอยู่นั้นมีอยู่ที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาแห่งไหนบ้าง และสามารถคลิกไปดูข้อมูลรายการนั้นที่ห้องสมุดต่างๆ ได้ทันที รวมถึงมีรายละเอียดอื่นๆ บน Side bar เช่น Author, Subject, Publish year, Source type ฯลฯ ปัจจุบัน UC-TAL มีจำนวนระเบียนบรรณานุกรมมากกว่า 1,500,000 รายการ ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศหลายประเภท เช่น หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ แผนที่ ไฟล์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

"UniNetยังมีการเชื่อมโยงบริการแหล่งเรียนรู้นานาชาติ โดยการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการอ้างอิงและจัดทำผลงานวิชาการให้กับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด/กำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาและวิจัยได้เต็มศักยภาพนับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของ UniNetในการบริหารจัดการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ" รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ มิตะถากล่าวทิ้งท้าย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์