ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดเขตกำกัดการบิน "พระที่นั่งอัมพรสถาน-วังศุโขทัย"

4.18K 3
ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดเขตกำกัดการบิน พระที่นั่งอัมพรสถาน-วังศุโขทัย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตกำกัดการบิน โดยกำหนดพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถาน และวังศุโขทัย พื้นที่รัศมี 1 ไมล์ทะเล เป็นพื้นที่กำกัดการบิน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตกำกัดการบิน พ.ศ.2561 ระบุว่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอำนาจประกาศกำหนดเขตกำกัดการบินซึ่งห้ามมิให้อากาศยาน บินเข้าหรือบินผ่านในเขตดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงออกประกาศ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตกำกัดการบิน พ.ศ. 2561"

ข้อ 2 เขตกำกัดพระที่นั่งอัมพรสถาน (VT R82 Amphorn Royal Palace) มีพื้นที่รัศมี 1 ไมล์ทะเล จากพิกัดอ้างอิง 13 46 21.50" เหนือ 100 30 40.28" ตะวันออก มีความสูงจากพื้นดินถึงระยะสูง 6,000 ฟุต

ข้อ 3 เขตกำกัดพระตำหนักวังศุโขทัย (VT R83 Sukhothai Palace) มีพื้นที่รัศมี 1 ไมล์ทะเล จากพิกัดอ้างอิง 13 46 56.66" เหนือ 100 30 33.51" ตะวันออก มีความสูงจากพื้นดินถึงระยะสูง 6,000 ฟุต

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์