(คลิปข่าว) ดุสิตโพล เผยขอพรรคที่มีนโยบายแก้เศรษฐกิจได้จริง

(ชมคลิปเต็มด้านล่าง) "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชน 1,073 คน ระหว่างวันที่10-13 ตุลาคม 2561 ประเด็นประชาชนจะเลือกผู้สมัครแบบใด ไปเป็น ส.ส. พบว่าอันดับแรก ต้องเป็นคนดี ประวัติดี การศึกษาดี ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม สูงถึง58.74% อันดับ 2 ขยัน ทำงานเก่ง มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ทางการเมือง 33.33% อันดับ 3 เป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ เป็นคนรุ่นใหม่ ทันสมัย มีแนวคิดใหม่ๆ 26.07% ส่วนคนที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักมีผลงานเป็นที่ยอมรับมาเป็นอันดับห้า 17.86%

ขณะที่พรรคการเมืองแบบใด ที่จะทำให้ตัดสินใจเลือกผู้สมัครพรรคนั้นๆ เป็น ส.ส.อันดับแรก มีนโยบายดี ถูกใจประชาชน ทำได้จริง เน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 53.83%ต่อมาคือ เป็นพรรคที่เข้มแข็ง มั่นคง มีอุดมการณ์ หัวหน้าพรรคมีภาพลักษณ์ดี เป็นผู้นำ เป็นที่ยอมรับ


ส่วนนโยบายหาเสียงเรื่องอะไร ที่จะทำให้ถูกใจและเลือกไปเป็น ส.ส. อันดับ 1 ดูแลช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน แก้ปัญหาหนี้สิน ความยากจน 47.93% อีก 45.85% เน้นพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว สร้างรายได้เข้าประเทศ รองลงมา 33.92% พูดจริงทำจริง ทำตามสัญญา พัฒนาจังหวัด ท้องถิ่นให้เจริญ


ขณะที่ประเด็น ประชาชนมีความวิตกกังวลเรื่องอะไร ในการเลือกตั้งต้นปีหน้า อันดับ แรก คือ การทะเลาะเบาะแว้งการเคลื่อนไหวทางการเมืองบ้านเมืองไม่สงบ 46.26%รองลงมา คือ ความไม่พร้อมของการจัดเลือกตั้ง อาจต้องเลื่อนเลือกตั้งออกไปอีก 38.50% //การทุจริต โกงเลือกตั้ง ซื้อเสียง ได้คนไม่ดีเข้ามาทำงาน