ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

(คลิปข่าว) ออกกฎห้ามไล่ "นักเรียน-นักศึกษา" ท้องออกจากโรงเรียน

1.42K 1

(ชมคลิปเต็มด้านล่าง) กระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎห้ามสถานศึกษา ไล่ "นักเรียน-นักศึกษา" ที่ตั้งครรภ์ออกจากโรงเรียน เพื่อให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนที่ ตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม และ ต่อเนื่อง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561 ให้สถานศึกษาแต่ละประเภท ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ในดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งในกรณี นักเรียนหรือนักศึกษา ตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษา เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษา เพื่อให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนที่ ตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม และ ต่อเนื่อง คือ อนุญาตให้ หยุดพักการศึกษาในระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอดเพื่อดูแลบุตร ตามความเหมาะสม เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์