ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

อุตุชี้แจงกรณีข่าว DE เบรคซื้อเรดาร์ตรวจอากาศกระทบการบิน

798 0
อุตุชี้แจงกรณีข่าว DE เบรคซื้อเรดาร์ตรวจอากาศกระทบการบิน

ตามที่มีข่าวทางสื่อโทรทัศน์ รายการ Inside Thailand ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยมีเนื้อหาพาดพิงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในประเด็นการไม่ให้การสนับสนุนการดำเนินการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยาการบินเท่าที่ควร และไม่ครบถ้วนตามที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด ต้องการข้อมูลการตรวจวัดแบบ Real-time นั้น กรมอุตุนิยมวิทยาขอเรียนว่า เรื่องดังกล่าว ไม่เป็นความจริง

โดยเรื่องนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้เรียนชี้แจงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลและกระทรวงดิจิทัลฯ ในการจัดหาเครื่องมือเรดาร์ตรวจอากาศให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมา โดยภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยามีหน้าที่ความรับผิดชอบในหลากหลายภารกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญ ภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยาการบินก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจ ทั้งนี้การปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของ ICAO อย่างครบถ้วน มีการแจ้งเตือนสภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อการบิน เช่น METAR and SPECI report, Aerodrome Warning และ SIGMET Information เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าว ได้เผยแพร่และเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บริษัทวิทยุการบิน และ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) โดยตลอด

สำหรับบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิปัจจุบันอยู่ในระหว่างดาเนินการติดตั้งระบบเรดาร์ตรวจอากาศที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเดิมและเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ใช้ในปัจจุบันตามมาตรฐานองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) (ซึ่งเป็นระบบ Dual Polarization) ทดแทนระบบเดิมซึ่งใช้งานมากว่าสิบปี คาดว่าจะใช้งานเรดาร์ ชุดใหม่ในปีงบประมาณปี 2562 อย่างไรก็ตามในระหว่างการติดตั้งกรมอุตุนิยมวิทยายังให้บริการข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศระบบเดิมเพื่อให้ความปลอดภัยด้านการบินตามปกติ

กรมอุตุนิยมวิทยา จึงขอความกรุณาสื่อมวลชนให้ช่วยเผยแพร่ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว เพื่อให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เนื่องจากข่าวที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา10 ตุลาคม 2561แจ้งข่าวทางไลน์ห้องสื่อ...อุตุ 10 ต.ค.61 : 22.53 น.


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์