ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

"ผู้บริหารเอวิเอ" อ่วม เจอคุกอีก 9 ปี ขาย GT200 สำนวนที่ 3

1.30K 1
ผู้บริหารเอวิเอ อ่วม เจอคุกอีก 9 ปี ขาย GT200 สำนวนที่ 3

ศาลแขวงดอนเมือง พิพากษาปรับบริษัทเอวิเอฯ 3 กระทง 1.8 หมื่น หลอกขายเครื่องสรรพคุณเกินจริง 6.8 ล้านให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ส่วนผู้บริหารเจอคุก 9 ปี แถมให้นับโทษต่อจาก 2 สำนวนอีก 19 ปี ขณะที่ศาลให้ประกันแล้ว หลังยื่นหลักทรัพย์วางเงินสด 6.8 แสน

10 ต.ค.61 - ที่ห้องพิจารณา 4 ศาลแขวงดอนเมือง ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อเวลา 09.00 น. ศาลอ่านคำพิพากษา คดีฉ้อโกงเครื่องตรวจจับอาวุธ GT200 สำนวนที่ 3 หมายเลขดำ อ.133/2561 ที่พนักงานสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด (AVIA SATCOM CO.,LTD.) , นายสุทธิวัฒน์ วัฒนกิจ ผู้บริหารบริษัท เอวิเอฯ , นางศศกร ปลื้มใจ และ น.ส พันทวีทรัพย์ สุดยาใจ ซึ่งเป็นพนักงานบริษัทฯ ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-4 ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341

โดยในคดีนี้ อัยการยื่นฟ้อง ระบุพฤติการณ์สรุปว่า พวกจำเลยได้ร่วมกันทุจริตหลอกลวง โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อความ ซึ่งเป็นข้อความตามจริง โดยเสนอขายเครื่องตรวจจับอาวุธวัตถุระเบิดและยาเสพติดรุ่น GT 200 แก่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ผู้เสียหาย มูลค่า 6.8 ล้านบาท พร้อมกับอวดอ้างสรรพคุณว่า หน่วยงานต่างๆ ทั่วโลกก็ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว จนผู้เสียหายหลงเชื่อ แต่เครื่อง GT200 ที่จำเลยเสนอขายกลับไม่ได้มาตรฐาน จนไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิด ริบของกลาง และคืนเงินจำนวน 6.8 ล้านบาทแก่ผู้เสียหายด้วย

ชั้นพิจารณาจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ โดยได้รับการประกันตัวระหว่างการพิจารณาคดี ซึ่งวันนี้ นายสุทธิวัฒน์ วัฒนกิจ ผู้บริหารบริษัท เอวิเอฯ และจำเลยร่วมคนอื่นๆ ก็มาศาลพร้อมฟังคำพิพากษา

ขณะที่ศาลพิจารณาพยานหลักฐานแล้ว เห็นว่าการกระทำของ บจก.เอวิเอ แซทคอม , นายสุทธิวัฒน์ ผู้บริหารบริษัท เอวิเอฯ ในการเสนอขายเครื่องซึ่งมีเอกสารแสดงประสิทธิภาพการใช้เครื่องไว้แต่เมื่อใช้งานไม่สามารถใช้ได้ตามสรรพคุณที่อวดอ้าง จึงเป็นความผิดตามฟ้อง

จึงพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1-2 ฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 รวม 3 กระทง โดยส่วน บจก.เอวิเอ จำเลยที่ 1 ให้ปรับเงินกระทงละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท

และให้จำคุกนายสุทธิวัฒน์ ผู้บริหารบริษัท เอวิเอฯ จำเลยที่ 2 กระทงละ 3 ปี รวมจำคุก 9 ปี โดยให้นับโทษจำคุก 19 ปี นายสุทธิวัฒน์ ต่อจากคดี GT200 ที่กองทัพบก และกรมราชองครักษ์ เป็นผู้เสียหาย รวม 2 สำนวนที่ศาลได้พิพากษาแล้วก่อนหน้านี้ด้วย โดยให้จำเลยที่ 1-2 ร่วมกันชดใช้เงินที่ซื้อเครื่อง GT 200 คืนแก่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้เสียหาย รวม 6.8 ล้านบาท และริบของกลางด้วย

ส่วนนางศศกร ปลื้มใจ และน.ส พันทวีทรัพย์ สุดยาใจ จำเลยที่ 3-4 นั้น ศาลเห็นว่าเป็นเพียงพนักงานบริษัท ซึ่งพยานโจทก์ที่นำสืบมายังฟังไม่ได้ว่าเป็นตัวการร่วมกระทำผิด จึงพิพากษาให้ยกฟ้อง

ภายหลังทนายความ ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด 680,000 บาท เพื่อขอปล่อยชั่วคราวนายสุทธิวัฒน์ ผู้บริหารบริษัท เอวิเอฯ จำเลยที่ 2 ชั้นอุทธรณ์ ซึ่งศาลพิจารณาแล้ว ก็อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนายสุทธิวัฒน์ ผู้บริหารบริษัท เอวิเอฯ จำเลยที่ 2 โดยห้ามจำเลยเดินทางออกนอกประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงาน สำหรับคดีฉ้อโกงขายเครื่องตรวจวัตถุระเบิด GT 200 ที่มีผู้บริหาร บจก.เอวิเอฯ เป็นจำเลยนั้น ศาลแขวงดอนเมือง ได้มีคำตัดสินไปแล้วรวม 2 สำนวน ประกอบด้วย คดีหมายเลขดำ อ.1980/2560 , อ.2012/2560 , อ.2073/2560 ที่มีกองทัพบก เป็นผู้เสียหาย ซึ่งรวมสำนวนพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน โดยมี บจก.เอวิเอ แซทคอม , นายสุทธิวัฒน์ ผู้บริหารบริษัท เอวิเอฯ , นายเดชพิภัทร์ วัฒนกิจ , นางศศกร ปลื้มใจ , น.ส.พันทวีทรัพย์ สุดยาใจ เป็นจำเลยที่ 1-5 ในความผิดฐานฉ้อโกง ม.341 จากการขายเครื่อง GT200 ให้กองทัพบก 12 ครั้งระหว่างวันที่ 24 ก.ค.50 30 ก.ย.52 รวม 757 เครื่อง มูลค่ารวม 682,600,000 บาท โดยกองทัพบก ผู้เสียหายมยังได้ยื่นคำร้องขอให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชดใช้เงินค่าซื้อเครื่องดังกล่าว ที่ชำระพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีด้วย ซึ่งศาลแขวงดอนเมืองมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 18 ก.ย.61 ให้ปรับบจก.เอวิเอ จำเลยที่ 1 รวม 12 กระทงๆละ 6,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท และให้จำคุกนายสุทธิวัฒน์ ผู้บริหารบริษัท เอวิเอฯ จำเลยที่ 2 รวม 12 กระทงๆละ 3 ปี จำคุกทั้งสิ้น 36 ปีแต่ส่วนนี้เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วจำคุกสูงสุดตามกฎหมายไว้เป็นเวลา 10 ปี และให้จำเลยทั้งสอง ร่วมกันชดใช้เงินคืนกองทัพบกด้วย ส่วนจำเลยที่ 3-5 พิพากษาให้ยกฟ้อง เพราะพยานหลักฐานโจทก์ที่นนำสืบมายังไม่พอรับฟังว่าเป็นตัวการร่วมทำผิด

ส่วนสำนวนที่ 2 คดีหมายเลขดำ อ.328/2561 มีกรมราชองครักษ์ เป็นผู้เสียหาย โดยมีบจก.เอวิเอ แซทคอม , นายสุทธิวัฒน์ ผู้บริหารบริษัท เอวิเอฯ ,นายเดชพิภัทร์ วัฒนกิจ , นางศศกร ปลื้มใจ ซึ่งเป็นพนักงาน บจก.เอวิเอ เป็นจำเลยที่ 1-4 ในความผิดฐานฉ้อโกง ม.341 จากการขายเครื่อง GT200 ให้กรมราชองครักษ์ รวม 3 ครั้ง 8 เครื่อง มูลค่า 9 ล้านบาท ในช่วงวันที่ 28 ก.พ.51 ,วันที่ 21 ก.ค.52 , วันที่ 14 ก.ย.52 ซึ่งศาลแขวงดอนเมือง มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 26ก.ย.61 ให้ปรับบจก.เอวิเอ จำเลยที่ 1 รวม 3 กระทงๆละ 6,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 18 ,000 บาท และให้จำคุกนายสุทธิวัฒน์ ผู้บริหารบริษัท เอวิเอฯ จำเลยที่ 2 รวม 3 กระทงๆละ 3 ปี จำคุกทั้งสิ้น 9 ปี และให้จำเลยทั้งสอง ร่วมกันชดใช้เงินคืนกรมราชองครักษ์ ด้วย ส่วนจำเลยที่ 3-4 พิพากษาให้ยกฟ้อง เพราะพยานหลักฐานโจทก์ที่นนำสืบมายังไม่พอรับฟังว่าเป็นตัวการร่วมทำผิด


เรื่องโดย เกศินี แตงเขียว | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์