ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

ตั้ง 3 ผบ.เหล่าทัพใหม่ เป็นกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

2.82K 24
ตั้ง 3 ผบ.เหล่าทัพใหม่ เป็นกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ระบุว่า

ตามที่ได้มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการในเรื่องการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 42 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ดังนี้

1. เดิม 4) พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็น 4) พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

2. เดิม 5) พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ เป็น 5) พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์

3. เดิม 6) พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เป็น 6) พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 4 ตุลาคม พุทธศักราช 2561

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์