ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

"ธ.เลือดศิริราช" เลือดสำรอง หมู่ เอ ขาดแคลนวิกฤติ !

5.45K 291
ธ.เลือดศิริราช เลือดสำรอง หมู่ เอ ขาดแคลนวิกฤติ !

อาจารย์นายแพทย์วิโรจน์ จงกลวัฒนา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดเผยว่า เนื่องจากโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลใหญ่ ต้องใช้เลือดในการรักษา ผู้ป่วยเป็นจานวนมาก ซึ่งขณะนี้ขาดแคลนเลือดสารองหมู่ เอ ในระดับวิกฤต ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเลือดเพื่อให้มีเลือดเพียงพอที่จะรักษาผู้ป่วย โดยที่ไม่ต้องขอรับจากสภากาชาดไทยที่ต้องกระจายเลือด ให้กับทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ สามารถบริจาคเลือดได้ที่ ตึก 72 ปี ชั้น วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น.-18.00น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา08.30-16.00 น.สอบถามรายละเอียดได้ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ การธนาคารเลือด 0 2419 7492, 0 2419 8081 ต่อ 123, 128

อย่างไรก็ตามสาหรับผู้ที่ต้องการมาบริจาคเลือดขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม โดยพักผ่อนให้เพียงพออย่าง น้อย 6 ชั่วโมง น้าหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป เพื่อที่จะนาเลือดมาปั่นแยกเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้อย่างอื่นร่วมด้วย และต้องไม่ มีโรคประจาตัว ทั้งนี้สามารถรับประทานอาหารและน้าได้ตามปกติ แต่ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง งด สูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์ข่าว และ/หรือขอเชิญทาข่าวตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์