ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ครบรอบ 16 ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.10K 7
ครบรอบ 16 ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าพร้อมขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน แผนงาน/ โครงการให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนหลักระดับประเทศ เพื่อความมั่นคง มั่งคง และยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (2 ตุลาคม 2561) โดยเวลาประมาณ 07.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 16 ปี โดยพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมสักการะพระพุทธสยัมภู พระประจำกระทรวง และศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ จากนั้น ร่วมพิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์จากวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยการดำเนินงานก้าวต่อไปของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ การขับเคลื่อนภารกิจหน่วยงานของหน่วยงาน แผนงาน/ โครงการให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนหลักระดับประเทศ เพื่อความมั่นคง มั่งคง และยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

สำหรับการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานของพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการดำเนินการปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน

เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน อีกทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดำริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ จัดมีให้ความเป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้ ยังมีการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ ทั้งทางอากาศ ขยะทะเล ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ส่งเสริมและผลักดันทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันลดใช้ถุงพลาสติก ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงฯ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์