ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี

5.03K 79
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี

2 ตุลาคม 2561 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง นายอำพน พลเอก เฉลิมชัย พลอากาศเอก จอม เป็นองคมนตรี

ความว่า 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ และ มาตรา ๑๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธธศักราช ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

๑. นายอำพน กิตติอำพน           เป็น องคมนตรี

๒. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท    เป็น องคมนตรี

๓. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง   เป็น องคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชการปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ประธานองคมนตรี


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์