(คลิปข่าว) พรรคการเมืองเรียกร้อง คสช.ปลดล็อก

(ชมคลิปเต็มด้านล่าง) หลัง คสช. เคาะระฆังคลายล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้ ก็ทำให้บรรยากาศการเมืองบ้านเราดูคึกคักขึ้นทันตา และเพื่อให้การดำเนินกิจการของพรรค อยู่ในกรอบของกฎหมาย ที่มีทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. แล้ว ยังมีคำสั่ง คสช. ที่มีข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมทางการเมืองหลายข้อ

วันนี้ กกต. ซึ่งเป็นแม่งานหลักในการจัดการเลือกตั้ง จึงจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจการแก่พรรคการเมืองและผู้ขอแจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมือง โดยมีบรรดาตัวแทนพรรคการเมือง 59 พรรค ตัวแทนกลุ่มการเมือง 84 กลุ่ม และผู้ร่วมสังเกตุการณ์กว่า 750 คน เข้าร่วม