พลิกวิกฤตภัยแล้ง!! ปลูกถั่วฝักยาวใช้น้ำน้อย รายได้ดี

เกษตรกรชาวโคราชพลิกวิกฤตภัยแล้ง ปลูกถั่วฝักยาวพืชใช้น้ำน้อย ส่งขายตลาดรายได้ดี ซึ่งส่วนมากชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกร แต่ได้ประสบกับปัญหาภัยแล้งแทบทุกปีเนื่องจากปริมาณฝนที่น้อยและการชลประทานรวมถึงแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่กักเก็บไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร แต่เพื่อให้มีอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวทำให้เกษตรกรคิดค้นวิธีการที่จะสามารถทำการเพราะปลูกในสภาวะภัยแล้งเช่นนี้

(ชมคลิปเต็มด้านล่าง) นครราชสีมา วันนี้ (27 กันยายน 2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ซึ่งส่วนมากชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกร แต่ได้ประสบกับปัญหาภัยแล้งแทบทุกปีเนื่องจากปริมาณฝนที่น้อยและการชลประทานรวมถึงแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่กักเก็บไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร แต่เพื่อให้มีอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวทำให้เกษตรกรคิดค้นวิธีการที่จะสามารถทำการเพราะปลูกในสภาวะภัยแล้งเช่นนี้ได้ โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวซึ่งเป็นพืชอายุสั้นให้ผลผลิตได้ไวทันต่อการนำออกจำหน่ายสู่ตลาด ตามปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง


พลิกวิกฤตภัยแล้ง!! ปลูกถั่วฝักยาวใช้น้ำน้อย รายได้ดี

จากการสอบถามนายสนั่น พันธ์สุข อายุ 61 ปี เกษตรกรชาวสวนบ้านหนองเม็ก ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปราชญ์ชาวบ้านที่ได้คิดค้นวิธีการปลูกถั่วฝักยาวแบบไม่ต้องรดน้ำขึ้น ซึ่งลุงสนั่นได้เปิดเผยว่าเดิมทีในพื้นที่ชาวบ้านจะทำการเกษตรทั้งทำนา ทำไร่ ทำสวน โดยฝากชีวิตได้กับปริมาณน้ำฝนถ้าปีใดฝนแล้งก็ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาไม่สามารถทำการเกษตรได้ ทำให้เกษตรกรหลายรายใช้พื้นที่ไปในการปลูกมันสำปะหลังซึ่งเป็นการปลูกทิ้งครบปีค่อยขุดจำหน่ายซึ่งรายได้จะมีแค่เพียงปีล่ะครั้ง ตนเองจึงได้ศึกษาวิธีการทำการเกษตรแบบไม่ต้องใช้น้ำดูจึงลองผิดลองถูกมากับพืชผักหลายชนิดจนมาทำสำเร็จกับการปลูกถั่วฝักยาวแบบไม่ต้องรดน้ำ

โดยวิธีการจะเริ่มจากการไถพรวนหน้าดินให้ลึก 10-15 เซนติเมตรให้ร่วนซุยซึ่งดินที่เหมาะกับการปลูกคือดินร่วนปนทราย ตากดินทิ้งไว้ 1 อาทิตย์เพื่อทำลายเชื้อโรคและไข่แมลง เก็บวัชพืชออกให้หมด เสร็จแล้วยกแปลงปลูกให้เป็นร่องกว้างประมาณ 1 เมตร หลังจากนั้นจะปล่อยน้ำเข้าแปลงปลูกให้ท่วม ทิ้งไว้ 1 คืนให้น้ำซึมเข้าชั้นดิน เช้ามาก็นำเมล็ดถั่วฝักยาวลงปลูกโดยเว้นระยะห่างพอประมาณ ประมาณ 1 อาทิตย์ เมล็ดจะเริ่มออกให้เห็นยอดอ่อน หลังจากงอกได้ประมาณ 15-20 วันก็เริ่มทำค้างให้ถั่วฝักยาวเลื้อย โดยจะเริ่มให้ฮอร์โมนชีวะภาพและปุ๋ยหมัก


พลิกวิกฤตภัยแล้ง!! ปลูกถั่วฝักยาวใช้น้ำน้อย รายได้ดี
ถ้าปลูกในช่วงฤดูฝนให้ฉีดยากันเชื้อราเพื่อป้องกันถั่วเป็นโรค หลังจากนั้นใช้เวลาประมาณ 45-60 วันถั่วฝักยาวก็จะสามารถให้ผลผลิตได้ โดยไม่ต้องรดน้ำอีกเลยตลอดการปลูกยกเว้นถ้าอากาศแล้งจัดอาจจะให้น้ำสักเดือนละครั้ง เนื่องจากการศึกษาพบว่าถ้าต้นถั่วเจริญเติบโตแล้วเต็มที่แล้วพืชจะไม่กินอาหารทางรากแล้วพืชจะกินอาหารทางใบให้เพียงฮอร์โมนชีวะภาพประมาณ 1-2 อาทิตย์ต่อครั้งเท่านั้น

สำหรับการจำหน่ายจะตัดไปส่งให้แม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองบัวใหญ่ทุกเช้าในราคากิโลกรัมละ 20 บาท ซึ่งปริมาณถั่วฝักยาวที่เกษตรกรผลิตได้ปัจจุบันยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดถึงแม้เกษตรกรหลายรายในหมู่บ้านหันมาปลูกถั่วฝักยาวแบบไม่รดน้ำกันมากขึ้น โดยผู้บริโภคให้เหตุผลว่าถั่วฝักยาวที่ได้มีรสชาติอร่อยกว่าถั่วฝักยาวทั่วไปทำให้ขายดีมีเท่าไรไม่พอขาย โดยที่เมล็ดถั่วหนักประมาณ 5 ขีด เมื่อปลูกจนให้ผลผลิตแล้วใช้เวลาประมาณ 45-60 วัน เมื่อจำหน่ายแล้วหักค่าใช้จ่ายจะสามารถทำเงินได้ประมาณ 10,000-15,000 บาทต่อรอบการปลูก ซึ่งเกษตรกรท่านใดสนใจศึกษาการปลูกถั่วฝักยาวแบบไม่ต้องรดน้ำ ก็ติดต่อไปได้ที่ โทร.086-258-6926 นายปกรณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองเม็ก และนอกจากนี้ที่หมู่บ้านยังเปิดเป็นโครงการโอทอปวิลเลทเส้นทางการท่องเที่ยว เกษตรกรสามารถไปศึกษาดูงานและท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกด้วย


พลิกวิกฤตภัยแล้ง!! ปลูกถั่วฝักยาวใช้น้ำน้อย รายได้ดี

พลิกวิกฤตภัยแล้ง!! ปลูกถั่วฝักยาวใช้น้ำน้อย รายได้ดี