ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ครม.ไฟเขียว!!! แต่งตั้ง "ผู้ว่าฯป้ายแดง" 14 จังหวัด โยกย้าย 10 รองผวจ.เป็นผู้ตรวจฯ

3.44K 137
ครม.ไฟเขียว!!! แต่งตั้ง ผู้ว่าฯป้ายแดง 14 จังหวัด โยกย้าย 10 รองผวจ.เป็นผู้ตรวจฯ

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย 24 ตำแหน่ง ประกอบด้วยตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัด และผู้ตรวจราชการกระทรวง 10 ตำแหน่ง มีรายชื่อดังนี้

1.นายกมล เชียงวงค์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

2.นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดจันทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง(ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง)สำนักงานปลัดกระทรวง

3.นายนิพันธ์ บุญหลวง ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง(ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง)สำนักงานปลัดกระทรวง

4.นายปิยะ วงศ์ลือชา ตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง(ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง)สำนักงานปลัดกระทรวง

5.ว่าที่ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง(ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง)สำนักงานปลัดกระทรวง

6.นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง(ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง)สำนักงานปลัดกระทรวง

7.นายรังสรรค์ ตันเจริญ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง(ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง)สำนักงานปลัดกระทรวง

8.นายสมชาย บำรุงทรัพย์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง(ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง)สำนักงานปลัดกระทรวง

9.นายสมบูรณ์ ศิริเวช ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง(ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง)สำนักงานปลัดกระทรวง

10.นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง(ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง)สำนักงานปลัดกระทรวง

11.นายเชาวลิตร แสงอุทัย ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด(นักปกครองระดับสูง)จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานปลัดกระทรวง

12.นายลือชัย เจริญทรัพย์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด(นักปกครองระดับสูง) จังหวัดตรังสำนักงานปลัดกระทรวง

13.นายเอกรัฐ หลีเส็น ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดนราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด(นักปกครองระดับสูง) จังหวัดนราธิวาสสำนักงานปลัดกระทรวง

14.นายวรกิตติ ศรีทิพากร ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดน่านสำนักงานปลัดกระทรวง

15.นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวง

16.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดนครนายก สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวง

17.นายกอบชัย บุญอรณะ ตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด(นักปกครองระดับสูง)จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง

18.นายชยันต์ ศิริมาศ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด(นักปกครองระดับสูง) จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปลัดกระทรวง

19.นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสตูลสำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด(นักปกครองระดับสูง)จังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวง

20.นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด(นักปกครองระดับสูง) จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานปลัดกระทรวง

21.นายไมตรี ไตรติลานันท์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้ปกครองระดับสูง) จังหวัดสุโขทัย สำนักงานปลัดกระทรวง

22.นายชัยธวัช เนียมศิริ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด(นักปกครองระดับสูง) จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปลัดกระทรวง

23.นายเรวัต ประสงค์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง)จังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง

24.นายณรงค์ รักร้อย ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด(นักปกครองระดับสูง) จังหวัดอุทัยธานีสำนักงานปลัดกระทรวง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์