สาวสวยเมืองลับแลแปลงที่นามรดก5ไร่ เปิดแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

สาวสวยเมืองลับแลนักสวัสดิการสังคม_ แปลงที่นามรดก5 ไร่ เปิดแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ นำขยะชุมชนบำรุงดิน นักท่องเที่ยวแห่เช็คอินคึกคัก โดยพื้นที่5ไร่แห่งนี้ ติดกับถนนสายด่านแม่คำมัน ปลายราง หมู่5ตำบลด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ห่างจาก สภ.ด่านแม่คำมันเพียง4กิโลเมตร หรือออกจาตัวเมืองอุตรดิตถ์ เส้นทางไปยัง อ.ศรีสัชนาลัยจ.สุโขทัย15กิโลเมตร

เมื่อวันที่25กันยายน2561ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แทบไม่น่าเชื่อว่า แปลงนาเขียวขจีและต้นข้าวกำลังเริ่มตั้งท้อง ออกร่วงอ่อน พื้นที่5ไร่ ติดกับถนนสายด่านแม่คำมัน ปลายราง หมู่5ตำบลด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ห่างจาก สภ.ด่านแม่คำมันเพียง4กิโลเมตร หรือออกจาตัวเมืองอุตรดิตถ์ เส้นทางไปยัง อ.ศรีสัชนาลัยจ.สุโขทัย15กิโลเมตร กำลังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน ของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ และนักท่องเที่ยวแห่เข้ามาในพื้นที่กันอย่างคึกคัก


สาวสวยเมืองลับแลแปลงที่นามรดก5ไร่ เปิดแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
น.ส.ปิยพร อ่อนวงษ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ด่านแม่คำมัน กล่าวว่า ตนมีแนวคิดปรับแปลงนาที่สภาพดินเสื่อมโทรม จากการใช้สารเคมี เป็นนาข้าวอินทรีย์ ใช้น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือนและชุมชน ต่อยอดโครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชนของ อบต.ด่านแม่คำมัน พร้อมสร้างจุดขาย เปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าชม ด้วยการสร้างสะพานไม้ชมทุ่ง ในรูปแบบ ไม้เรือนเก่า วิถีชีวิตชนบท มีห้างนาให้นั่งพัก ล่าสุดกลายเป็นจุดเช็คอินที่คึกคักใกล้เมืองอุตรดิตถ์

"ดีใจและภูมิใจที่เห็นชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ และนักท่องเที่ยวหลั่งไหล แวะเวียนมายัง "ชมทุ่ง" บ้านด่านแม่คำมัน อ.ลับแล ที่ดิน5ไร่แห่งนี้เดิมพ่อกับอาทำนาแบบเคมี จนส่งผลให้ดินเสื่อมสภาพ และต้องใช้ต้นทุนสูงมากขึ้น จึงอาสาขอใช้แปลงนาเป็นต้นแบบและต่อยอดโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนของ อบต.ด่านแม่คำมัน ที่ตัวเองเป็นพนักงานอยู่ ใช้เศษอาหารในครัวเรือน และจากร้านชมทุ่งคาเฟ่ หมักเป็นน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากวัชพืช และมูลสัตว์ ลงบำรุงดิน หันมาทำนาอินทรีย์ และสร้างสะพานไม้ทอดยาวไปยังแปลงนา จัดซุ้ม ห้างนา และมุมสำหรับถ่ายรูป เพื่อให้ดึงดูดความสนใจ" น.ส.ปิยพร กล่าว


แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ที่เปิดให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้แนวทางการทำเกษตรแบบอินทรีย์ โดยแบ่งเป็นโซนเกษตรอินทรีย์และเกษตรเคมี เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกอย่างชัดเจนทั้งสภาพดิน ต้นทุน และความปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ หลังเก็บเกี่ยว ตั้งใจจะนำปอเทืองหว่าน ซึ่งเป็นปุ๋ยบำรุงที่ดี เป็นการพักหน้าดิน และ ดอกสีเหลืองของปอเทืองสวยงาม ยิ่งสร้างความสนใจ ซึ่งหวังว่าจะทำให้คนที่เข้ามาท่องเที่ยว หรือศึกษาเรียนรู้ หันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ชมทุ่ง ยังมีอาหาร เครื่องดื่ม และผลไม้ตามฤดูกาลของอำเภอลับแล จำหน่าย บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนได้ด้วย

สาวสวยเมืองลับแลแปลงที่นามรดก5ไร่ เปิดแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

สาวสวยเมืองลับแลแปลงที่นามรดก5ไร่ เปิดแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

สาวสวยเมืองลับแลแปลงที่นามรดก5ไร่ เปิดแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

สาวสวยเมืองลับแลแปลงที่นามรดก5ไร่ เปิดแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

สาวสวยเมืองลับแลแปลงที่นามรดก5ไร่ เปิดแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

สาวสวยเมืองลับแลแปลงที่นามรดก5ไร่ เปิดแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

สาวสวยเมืองลับแลแปลงที่นามรดก5ไร่ เปิดแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เกษตรอินทรีย์