ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.

2.59K 68
ราชกิจจาฯ ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.

วันนี้ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวปไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส. ) พุทธศักราช ๒๕๖๑

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Helvetica Neue'; color: #444850; -webkit-text-stroke: #444850}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Helvetica Neue'; color: #444850; -webkit-text-stroke: #444850; background-color: #f1f0f0; min-height: 16.0px}p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Helvetica Neue'; color: #444850; -webkit-text-stroke: #444850; background-color: #f1f0f0}span.s1 {font-kerning: none; background-color: #f1f0f0}span.s2 {font-kerning: none}เวปไซด์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีการออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๔ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ และมาตรา ๒๒ (๒)แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๑ (๘) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้


หรืออ่านฉบับเต็มที่  http://www.ratchakitcha.soc.go.th 

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์