"ประยุทธ์" ปัดไม่ใช่ "นักการเมือง" แจงแค่ทำงานการเมืองให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61 เวลา 08.40น. ที่หอประชุมทองวิไลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคสช. และคณะเดินทางมา เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดถนน 4 เลน หมายเลข 201ตอน เลย-เชียงคานก่อนเป็นประธานสักขีพยานมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ประธานป่าชุมชน 5 จังหวัด (บึงกาฬ เลยหนองคาย หนองบัวลำภูและอุดรธานี)

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวกับ ข้าราชการและประชาชน ประมาณ 1,500 คน ที่มาต้อนรับตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยอยู่มายาวนานหลายร้อยปี เพราพแกนของประเทศ คือ 1.ชาติ ซึ่งประกอบด้วยคนและแผ่นดิน ไม่ใช่คนอย่างเดียวหรือแผ่นดินอย่างเดียว ชาติใดจะเจริญได้จะต้องเจริญทั้งคนและแผ่นดิน จะต้องรักษาธรรมชาติให้ได้ ต้องมีหลักคิดและแยกแยะให้ถูกต้อง 2. ศาสนา ประเทศไทยมีหลายศาสนาอยู่ร่วมกัน อย่าให้ใครมาสร้างความขัดแย้งหรือจะแยกพื้นที่กันไม่ได้ เราต้องอยู่ด้วยพหุสังคมที่อยู่การร่วมหลายเชื้อชาติศาสนาด้วยความเป็นคนไทย และ3.สถาบันพระมหากษัตริย์ เราอยู่กันมายาวนานหลายยุคหลายสมัย แต่ละสมัยมีการต่อสู้เพื่อปกป้องรักษาประเทศชาติของเรา วันนี้เหลือขวานทองเท่านี้ ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่เกินไป เราต้องรวมพลังทั้งแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียว นั่นคือสิ่งที่จะเป็นจุดหลอมรวมความรักความเป็นหนึ่ง จะไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ถ้าเราทำมาหากินอย่างเดียว ก็จะโดดเดี่ยวว้าเหว่ไม่มีใคร ฉะนั้น ขอให้รักกันมากๆ ลืมข้อบาดหมางในอดีตให้ได้


นายกฯ กล่าวว่า งบประมาณที่รัฐบาลนำมาดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ได้มาจากจังหวัดเลยที่เดียว แต่เป็นภาษีที่รวมมาจาก 76 จังหวัด ซึ่งการลงทุนต่างๆ เราต้องยอมขาดดุล ซึ่งเงินทุนสำรองเรามีมากมหาศาลเราไม่ได้เป็นประเทศที่ถังแตกหรือมีหนี้เกิน 60 เปอร์เซ็นต์ เรามีหนี้อยู่ 40 เปอร์เซ็นต์กว่าเท่านั้น แม้คนจะมองว่าเราใช้เงิน แต่ทั้งหมดก็อยู่ในกรอบพ.ร.บ.งบประมาณทั้งสิ้น ฉะนั้น อย่าไปเชื่อในเรื่องที่จะให้โน้นให้นี่ มันมีกฎหมายที่จะต้องไม่ทำให้ระบบการเงินการคลังเสียหาย ส่วนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ถ้ามีการเรียกแล้วรับก็ถือว่าผิดทั้งคู่ ถ้ารับข้างเดียวก็ก็ต้องลงโทษ เราก็อย่าไปเสนอให้เขา รัฐบาลพยายามทำตามกฎเกณฑ์ทุกอย่างเพื่อให้เป็นตามกติกา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเท่าเทียมของโอกาส ถ้าเราไม่ทำแบบนี้หลายคนก็เข้าถึงไม่ได้ เพราะมันผูกขาดหมด คำว่าผูกขาดเข้าใจให้ดีว่าอะไรผูกขาด ผูกขาดคือทุกอย่างต้องซื้อที่นี่ แต่ถามว่าเขาบังคับให้ซื้อตรงนี้หรือไม่ ถ้ามีที่อื่นให้ซื้อราคาถูกกว่าก็ไปซื้อตรงอื่น ถ้าทุกคนต้องการซื้อราคาเท่ากันหมด ไม่ว่าซื้อในหรือนอกห้าง ห้างก็คือห้าง เขาลงทุนของเขา ก็เรื่องของเขา ก็อย่าไปเข้าอย่าไปซื้อ ซื้อข้างนอก ไปสร้างตลาดชุมชนขึ้นมา 


นายกฯ กล่าวว่า ในการประชุมครมถ้ามีการเสนอแผนมา ต้องก็จะพิจารณาดูว่า ตรงหรือสอดคล้องกับแผนที่วางไว้หรือไม่เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งรัฐบาลต้องวางแผนแม่บทล่วงหน้าในแต่ละเรื่อง ต่อจากนี้ไป 20 ปี เขียนไว้อย่างนี้ แต่ทุกรัฐบาลสามารถปรับเปลี่ยนได้ ถ้าไม่เขียนไว้เลย วันหน้าก็จะเป็นถนนเส้นด้วนๆ เหมือนเดิม ถนนที่ไม่มีสะพาน หรือทางน้ำที่ขาดตอน แต่ยุทธศาสตร์ชาติจะทำให้เกิดความต่อเนื่อง แต่ละปีรัฐบาลก็จะทำตามแนวทางนี้ ตีกรอบไว้แค่นี้เอง ไม่ใช่รัฐบาลนี้จะมารักษาอำนาจ20ปีเมื่อไหร่ ใครจะมาอยู่ดู เข้าใจไหม หมดหน้าที่แล้วก็หมดหน้าที่ 


"ถ้าต้องทำก็ต้องทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาล ไม่ว่าจะลุงตู่ ลุงเต่อ ลุงอะไรก็แล้วแต่ ทำไปดิ ใช่ไหม การเลือกตั้งจะเลือกกันยังไง เลือกจากอะไร ผมพูดในฐานะเป็นรัฐบาลวันนี้ที่ต้องการสร้างความปรองดอง สร้างความสงบสันติในชาติ ในช่วงการเลือกตั้งทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง มันต้องสงบแบบนี้ หรือใครไม่ต้องการ ใครต้องการให้มันตีกันอีก ว่ากันไปว่ากันมาให้ร้ายกันไปกันมา ผมระวังที่สุดที่จะไม่ไปก้าวล่วงของใคร เว้นแต่ว่าผมต้องชี้แจงกรณีที่มีหลายคนก้าวล่วงรัฐบาล เพราะผมไม่ได้ไปต่อสู้อะไรในขั้นตอนนี้ ผมไม่ใช่นักการเมืองตอนนี้ ผมทำหน้าที่งานการเมืองให้ท่าน ทำให้คนทั้งประเทศ ไม่ได้ทำให้คนที่ชอบผม แล้วไม่ทำให้คนที่ไม่ชอบผม ไม่ใช่ ทำให้ทุกคน จึงต้องมีแผนแม่บท ทยอยหางบประมาณให้ เราต้องวางแผน 5-10 ปีจะเป็นอย่างไร ไปจนถึง 20 ปี เป็นอย่างไร เราจะเห็นอนาคตของเราในแผนแม่บทตัวนี้ แต่การไปถึงตรงนั้นได้ ทุกรัฐบาลต้องเดินต่อ ทุกรัฐบาลอยู่ได้ไม่เกิน 4 ปี วันนี้หลายคนบอกรัฐบาลนี้อยู่นาน แล้วทำไมให้เขาเข้ามา อยู่กันแบบเดิมเดี๋ยวก็ตีกันต่อไปได้อีก แต่อย่าทำเลย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำไว้ แผ่นดินของเรา เราไปว่าคนโน้นคนนี้ แล้วกลับมาดูตัวเองด้วยว่าเราทำอะไร ผมไม่ได้ว่าใคร" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว