ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

"มนสิชา"คาราเต้ทองแดงอชก.ร่วมงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น

1.02K 0
มนสิชาคาราเต้ทองแดงอชก.ร่วมงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น

"น้ำผึ้ง-มนสิชา" นักคาราเต้สาวเหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์คนล่าสุด เป็นปลื้ม "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้ง 10" ประจำปี 2561 สัญจรลงใต้ช่วยพัฒนาบ้านเกิด ภายใต้แนวคิด "Smart Learning" ขึ้นในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และอาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง (สะพานหิน) ศูนย์กีฬาสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561"  ภายใต้แนวคิด "Smart Learning"  ขึ้นในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน  2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และอาคารยิมเนเซียม  4,000  ที่นั่ง (สะพานหิน) ศูนย์กีฬาสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ Work Shop  บูรณาการในยุคดิจิตอล ด้าน "น้องน้ำผึ้ง"  มนสิชา สกุลรัตนธารา นักคาราเต้หญิง เหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ 2018 ชาวภูเก็ต สุดปลื้มกิจกรรมช่วยพัฒนาเยาวชนที่บ้านเกิด

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปฯ กรุงเทพฯ  นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ขึ้นในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และอาคารยิมเนเซียม  4,000  ที่นั่ง (สะพานหิน) ศูนย์กีฬาสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน ได้พัฒนาทักษะ ความรู้ และได้แสดงความรู้ ความสามารถ  2.  เพื่อจัดประชุมทางวิชาการระดมสมอง กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาท้องถิ่น ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา 3.  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  4.  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศึกษา  5.  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งการศึกษาระดับ  ปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่จังหวัดภูเก็ตและเทศบาลนครภูเก็ตได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี  2561  ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่  9-11  กันยายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และอาคารยิมเนเซียม  4,000  ที่นั่ง (สะพานหิน) ศูนย์กีฬาสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  ซึ่งภายในงานครั้งนี้มีกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาส สนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียนท้องถิ่นได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การเสวนาทางวิชาการ โซนกิจกรรม Work Shop รวมไปถึงพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กดีเด่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

"งานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเข้าถึงข้อมูลความรู้สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบูรณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรอบด้านและไม่มีที่สิ้นสุด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน" นางสาวสมใจกล่าว

ขณะที่ "น้องน้ำผึ้ง"  มนสิชา สกุลรัตนธารา นักคาราเต้หญิงทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ 2018 ที่ประเทศอินโดนีเซีย และเหรียญเงินชิงเเชมป์เอเชีย 2017 ซึ่งเป็นชาวภูเก็ต กล่าวว่า "งานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงยังช่วยเพิ่มโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งนอกจากด้านวิชาการแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ซึ่งมีโอกาสที่จะต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬา สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและประเทศชาติได้ในอนาคต"

สำหรับกิจกรรมภายในงานนอกจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  การเสวนาทางวิชาการ และการทำเวิร์คช้อป ฯลฯ แล้วยังมีการแสดงผลงานจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง มหัศจรรย์แห่งกระดาษแดง สิริมงคลจากแดนมังกร โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ , โครงงาน เสี่ยหนาแปลงร่าง จากวัสดุเหลือใช้ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ,  โครงการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องสับปะรดภูเก็ต มหัศจรรย์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ,  Learning Area of Foreign Languages (English) บัวลอยสี่สี ขนมอี๋สามชาติ (Multi-culture Multi-colored Sweets) โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว , ขนมอังกู๊ (ขนมเต่า) โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  ,  โครงงานสัมผัสบทกวีบอกเล่าของดีเมืองภูเก็ตผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง  โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ , หุ่นยนต์รักษ์โลก โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ,  ขนมโกสุ้ย (ขนมถ้วยน้ำตาลแดง) โรงเรียนเทศบาลพิบูลย์สวัสดี เป็นต้น

ผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี  ๒๕๖๑  ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่  ๙ ๑๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และอาคารยิมเนเซียม  ๔,๐๐๐  ที่นั่ง (สะพานหิน) ศูนย์กีฬาสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายละเอียดได้ที่ www. มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น2561.com    หรือ Facebook Fanpage มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และทาง Youtube Channel

 


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend