ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

มติ ครม.แต่งตั้งคณะสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

1.20K 42
มติ ครม.แต่งตั้งคณะสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

เมื่อวานนี้ วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

มติ ครม. วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวม 7 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้1. นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการ2. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน3. นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์4. นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ 5. นางสาวสิบพร ถาวรฉันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์6. นายวิริยะ อุปัติศฤงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์ (ฝั่งซ้ายมือจากรูป)7. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend