ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

ป.ป.ท.ทวงคืนที่รัฐ 2,700 ไร่ มูลค่ากว่า 400 ล้าน

1.55K 0

27 สิงหาคม 2561 - เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง "เรียกคืนผืนป่าภูเรือ" 2,700 ไร่ มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท คืนเป็นสมบัติชาติ

อ.ภูเรือ วันนี้ (27 สิงหาคม 2561) เวลา 10.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย (กอ.รมน.จว.เลย) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย7 (ภูเรือ) อำเภอภูเรือ และสถานีตำรวจภูธรอำเภอภูเรือ บูรณาการลงพื้นที่โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เพื่อยึดคืนที่ดินต.ปลาบ่า และต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย ซึ่งมีออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) จำนวน 63 แปลง เนื้อที่ 2,777 - 3 - 21 ไร่ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีการนำแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) ซึ่งอยู่ในท้องที่ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย มาออกในท้องที่ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2533

พ.ท.กรทิพย์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อปี 2560 สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอในเขตพื้นที่ป่าภูเขาหนองปาด (ภูพ้อย) อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อปี 2560 ป.ป.ท.จึงตั้งเรื่องไต่สวน อดีตเจ้าหน้าที่ที่ดินภูเรือคนหนึ่ง ต่อมาได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่า ยังมีที่ดินที่นำ ส.ค.1 มาออก น.ส.3 ก. จำนวน 63 แปลง เนื้อที่ 2,777 ไร่ ป.ป.ท.จึงรับไต่สวนกรณีนี้ จนได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า พื้นที่ดังกล่าวมีการนำ ส.ค.1 จากพื้นที่อื่นมาเป็นหลักฐานในการออกเอกสารสิทธิจำนวน 31 แปลง ส่วนอีก 32 แปลง ไม่ปรากฏสารบบการออก น.ส.3 ก. ซึ่งที่ดินบริเวณดังกล่าวมีนายทุนจากกรุงเทพฯ เป็นเจ้าของร่วมกัน 2 คน มูลค่าในการซื้อขายแปลงละประมาณ 150,000 บาท มูลค่ารวม 416.5 ล้านบาท

เลขาธิการป.ป.ท.บอกด้วยว่า ระหว่างนั้น เจ้าของที่ดินมอบอำนาจให้ทนายความ มาแสดงความจำนงที่จะคืนที่ดิน 63 แปลง เนื้อที่ 2,777 ไร่ ให้กับรัฐ โดยมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ชัดเจน

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. รายงานผลการตรวจสอบไปยังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อแจ้งให้กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินในการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบกลับคืนเป็นสมบัติของชาติต่อไป ส่วนชาวบ้านยังคงทำประโยชน์บนที่ดินได้ จนกว่ากระบวนการเพิกถอนจะแล้วเสร็จ ส่วนคดีอาญากรณีการออกเอกสารสิทธิมิชอบ พ้นอายุความ 15 ปี

ด้านผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ระบุว่า เนื่องจากพื้นที่นี้อยู่ในเขตลุ่มน้ำ 1 A เมื่อคืนมาเป็นของแผ่นดินแล้วทำได้อย่างเดียวคือเป็นพื้นที่ อนุรักษ์-


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์