svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

กรมการแพทย์ หนุนเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิดในภาคเกษตร

27 สิงหาคม 2561
2.6 k

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ประเด็นเรื่องการแบนสารเคมีที่ใช้ในทางการเกษตร จำนวน 3 ชนิด คือ พาราควอต คอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต นั้น กรมการแพทย์ได้มีการปรึกษา และสรุปผลว่าสารเคมีทั้ง 3 ชนิดนั้นมีพิษและอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนจริง และสนับสนุนให้มีการเลิกใช้ เช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้ออกเสียงสนับสนุนให้มีการใช้สารเคมีดังกล่าวตามที่มีในข่าวแต่อย่างใด

นพ.ณัฐพงศ์ กล่าวต่อว่าในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายครั้งที่ 30-1/2561 เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2561 มีหลักฐานคือรายงานการประชุม ระบุว่าอธิบดีกรมการแพทย์ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านมาอธิบดีกรมการแพทย์จะมอบหมายให้ รพ.นพรัตนราชธานี โดย นพ.กิติพงษ์ พนมยงค์ หัวหน้าศูนย์พิษวิทยาเข้าประชุมแทนมาโดยตลอด เพื่อเสนอความคิดเห็นต่างๆ แต่ในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายครั้งที่ 30-1/2561 เมื่อวันที่ 23พ.ค. 2561 นั้น นพ.กิติพงษ์ พนมยงค์ ติดงานที่สำคัญหลายงานซึ่งไม่สามารถหาตัวแทนเข้าใด้ จึงไม่ได้เข้าประชุม และเนื่องจากไม่ทราบวาระการประชุม จึงไม่ทราบว่าจะมีการออกเสียงเกี่ยวกับการห้ามหรือไม่ห้ามใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดนี้ โดยพยายามย้ำถึงจุดยืนในที่ประชุมเสมอว่าสารกำจัดศัตรูพืชทั้งสามตัวเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่ง ถ้าสามารถยกเลิกได้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดตามหลักการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน


ด้าน นพ.กิติพงษ์ พนมยงค์ หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา รพ.นพรัตนราชธานี เปิดเผยว่า ในฐานะนักวิชาการของกรมการแพทย์ ขอยืนยันสนับสนุนการเลิกใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด คือ พาราควอต คอร์ริฟอส และ ไกลโฟเซต ซึ่งเป็นสารอันตรายทั้ง 3 ชนิด สำหรับหลักการในการให้เลิกใช้สารเคมีทั้ง 3ชนิดนี้ เนื่องจากเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพ แม้จะจัดให้เป็นสารอันตรายประเภท 3 ให้มีการเฝ้าระวังการใช้ ก็ยังมีปัญหาตามมาเรื่อยๆ คือเมื่อเกิดเหตุการณ์ทางสุขภาพที่อธิบายไม่ได้ในหมู่ชาวนาและประชาชนทั้งโรคระบบประสาท ปวดศีรษะเรื้อรัง สมองเสื่อม หรือโรคพาร์กินสัน ซึ่งยังไม่คิดถึงพิษเฉียบพลันจากการหยิบกินผิด


ทั้งนี้ มีทั้งข้อวิจัยสนับสนุนและคัดค้านมาตลอดในเรื่องผลต่อสุขภาพ และการตกค้างในพื้นดิน แต่การที่จะระบุว่าสารตัวใหนทำให้เกิดโรคอะไรนั้น จะต้องใช้เวลานาน ซึ่งมีผลเสียต่อประชาชนเป็นอย่างมาก และเนื่องจากเรามีทางเลือกหลายทางทั้งเรื่องเกษตรอินทรีย์ หรือยากำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายน้อยกว่า จึงน่าจะเลือกทางที่อันตรายน้อยที่สุด และเป็นไปตามหลักการ คือการเลิกใช้สารทั้ง 3 ชนิด