ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

ชาวนาพะเยาปลูกข้าวแปรอักษร "ตามรอยพ่อ๙"

1.93K 0
ชาวนาพะเยาปลูกข้าวแปรอักษร ตามรอยพ่อ๙

พะเยา - สุดยอดชาวนาพะเยา ยึดหลักเศรฐกิจพอเพียง ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ จนได้รับรางวัล "ออร์แกนิคไทยแลนด์" แปรอักษร "ตามรอยพ่อ" พร้อมเลข ๙ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปดูการทำนาที่แปลงนาของนางรัชนี อิ่นศิริ อายุ 58 ปี เลขที่ 8 บ้านสันป่าหนาด หมู่ 8 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ที่น้อมนำแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นำมาประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ทำนา ปลูกข้าว พืชผัก เลี้ยงสัตว์ จนประสบความสำเร็จแก่ครอบครัว โดยใช้แปลงผืนนาปลูกข้าวแบบอินทรีย์ จำนวน 6 ไร่ ทำการเกษตร โดยมุ่งมั่นตั้งใจ ลด ละ เลิกการทำนาที่ใช้สารเคมีและหันมาทำนาปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์เพียงอย่างเดียว จนได้รับรางวัล "ออร์แกนิคไทยแลนด์"

นางรัชนี อิ่นศิริ กล่าวว่า การดำนาปลูกข้าวและพืชผักของตนเอง ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นำมาประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ทำนา ปลูกข้าว พืชผัก เลี้ยงสัตว์ แบบเกษตรอินทรีย์เพียงอย่างเดียว และเลิกการใช้สารเคมี จนประสบความสำเร็จ แก่ครอบครัว โดยใช้แปลงผืนนาปลูกข้าวแบบอินทรีย์ จำนวน 6 ไร่ ทำการเกษตร ทำนาปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์เพียงอย่างเดียว

สำหรับการทำนาได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่รุ่น พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย มาสมัยโบราณ จนถึงปัจจุบันเพื่อให้ผลผลิตในแปลงนาอุดมสมบูรณ์ ปราศจากแมลงศัตรูพืชมารบกวน อีกทั้งเป็นการฟื้นฟู ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นแหล่งเรียนรู้ การทำนา ให้เยาวชน ได้เรียนรู้ ศึกษาและอนุรักษ์สืบสานการทำนา ปลูกข้าว ตั้งแต่แรกเริ่มจนการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้น

นอกนั้นยังได้ทำการปลูกต้นข้าวในผืนนาของตนเอง เป็นรูปตัวหนังสือ และตัวเลข ๙ ตามรอยพ่อและด้านขวาเป็นรูปเลข ๙ สัญลักษณ์สื่อความหมายถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมกับมีการปลูกข้าวหลายสายพันธุ์ เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวก่ำลืมผัว ข้าวหอมมะลิ 105 จนได้รับรางวัลข้าวได้รับมาตรฐาน Organic Thailand แบบกลุ่มปี 2561 


เรื่องโดย ปัณณวิชญ์ อยู่ดี | ภาพโดย ปัณณวิชญ์ อยู่ดี
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์