(คลิปข่าว) เปิดนิทรรศการ "ก่อร่าง สร้างจดหมายเหตุ"

(ชมคลิปเต็มด้านล่าง) หอจดหมายเหตุถือเป็นสถานที่สำคัญเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลหลักด้านประวัติศาสตร์ชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ ภูมิหลังของประเทศ ซึ่งล่าสุดทางสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของหอจุดหมายเหตุแห่งนี้ในชื่อ "ก่อร่าง สร้าง จดหมายเหตุของชาติ"
นิทรรศการ "ก่อร่าง สร้าง จดหมายเหตุแห่งชาติ" จัดขึ้นโดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งแสดงความเป็นมาของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติตั้งแต่แรกเริ่มจัดตั้งหอสมุดเพื่อประชาชนตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จวบจนถึงปัจจุบันที่ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "สำนักหอจดหมายเหตุชาติ"