ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "4 ศาสตราจารย์" จาก 3 มหาวิทยาลัย

3.71K 5
โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 4 ศาสตราจารย์ จาก 3 มหาวิทยาลัย

ราชกิจจานุเบกษา (17ส.ค.) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

รวม ๔ ราย ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาจักษุวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒. รองศาสตราจารย์พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

๓. รองศาสตราจารย์มานพ พิทักษ์ภากร ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

๔. รองศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

รองนายกรัฐมนตรี


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์