ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

เฝ้าระวัง! เขื่อนวชิราลงกรณ-เขื่อนแก่งกระจาน

2.27K 60
เฝ้าระวัง! เขื่อนวชิราลงกรณ-เขื่อนแก่งกระจาน

ประกาศศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ ฉบับที่ 7/2561 เรื่อง สถานการณ์น้าเนื่องจากผลกระทบพายุเบบินคา : ยังต้องเฝ้าระวังเขื่อนวชิราลงกรณ และ เขื่อนแก่งกระจาน

ตามที่พายุเบบินคาได้อ่อนกาลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ และเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาแล้ว แต่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกาลังแรง ทาให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ สกลนคร มุกดาหาร นครพนม กาญจนบุรี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

สถานการณ์น้าในแม่น้าโขง มีระดับน้าสูงขึ้น ตั้งแต่จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี จะมีผลทาให้ลาน้าสาขาที่ไหลลงแม่น้าโขงมีระดับน้าเอ่อล้นท่วมที่ลุ่มริมตลิ่ง

สถานการณ์น้าในแม่น้ายม มีระดับน้าสูงขึ้น ตั้งแต่จังหวัดแพร่ และสุโขทัย โดยจะมีระดับน้าสูงสุดที่อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 อาจเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่าริมตลิ่งต้องเฝ้าระวัง

สาหรับเขื่อนที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่

เขื่อนวชิราลงกรณ ระดับน้าในอ่างเก็บน้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วงวันที่ 23-27 สิงหาคม 2561 ต้องปรับเพิ่มการระบายน้าผ่านเขื่อนมากขึ้น จะทาให้ระดับน้าในแม่น้าแม่กลองมีระดับน้าเอ่อล้นตลิ่ง โดยเฉพาะบริเวณอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

เขื่อนแก่งกระจาน ระดับน้าในอ่างเก็บน้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีน้าไหลล้นทางระบายน้าของเขื่อนมากขึ้น ทาให้ระดับน้าในแม่น้าเพชรบุรี มีระดับน้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีน้าล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่าริมแม่น้าตั้งแต่อาเภอแก่งกระจาน ท่ายาง และบ้านลาด โดยคาดการณ์ว่าที่อาเภอเมืองเพชรบุรี ระดับน้าอาจสูงกว่าตลิ่ง ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวัง และติดตามสภาพสถานการณ์น้า อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตรวจสอบความมั่นคงของอาคารพร้อมกับประสานจังหวัดและประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้รับทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น.

(ลงชื่อ) นายสาเริง แสงภู่วงค์

(นายสาเริง แสงภู่วงค์)

รองเลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ

สำเนาถูกต้อง

(นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ)

วิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์