ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

สรุปสถานการณ์น้ำ"เพชรบุรี"เสี่ยงน้ำท่วม"น่าน-พะเยา"ระวังน้ำหลาก

1.58K 66
สรุปสถานการณ์น้ำเพชรบุรีเสี่ยงน้ำท่วมน่าน-พะเยาระวังน้ำหลาก

ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาะวะวิกฤติ สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงสำคัญ วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เมื่อเวลา 04.00 น. พายุโซนร้อน "เบบินคา" (BEBINCA) บริเวณประเทศลาวตอนบน ได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่

โดยวันที่ 18-19 ส.ค. 61 ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

วันที่ 20-23 ส.ค. 61 ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

แม่น้ำในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก ระดับน้ำเพิ่มขึ้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีระดับน้ำน้อย ภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้มีระดับปานกลางถึงน้ำมาก โดยต้องเฝ้าระวังในแม่น้ำเพชรบุรีที่จะสูงขึ้นตามปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานและปริมาณฝนที่ตก  แม่น้ำโขง : ระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง 

นอกจากนี้นังรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอ่างฯขนาดใหญ่ที่มีระดับเกินเกณฑ์ควบคุม (Upper Rule Curve) และปริมาณน้ำเกินร้อยละ 80 ของความจุ มี 4 แห่ง ดังนี้ 1. เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ (06.00 น.) ปริมาณน้ำ 751 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 741) คิดเป็น 106% ปริมาณน้ำไหลเข้าวันละ 32.15 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 27.29) ปริมาณน้ำระบายออกวันละ 22.39 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 19.82) น้ำล้นทางระบายน้ำ (Spillway) สูง 91 ซม. สูงกว่าเมื่อวาน 29 ซม. แนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น และจากการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ จะมีฝนตกมากขึ้นส่งผลให้น้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นมากในช่วงสัปดาห์นี้ ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

สภาพน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำ เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี (06.00 น.) บริเวณ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.40 ม. (เมื่อวาน 0.76) ปริมาณน้ำไหลผ่าน 217.50 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 181.80) ทำให้พื้นที่ริมสองฝั่งลำน้ำในบริเวณ อ.แก่งกระจาน อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด อ.เมือง และ อ.บ้านแหลม ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

การบริหารจัดการน้ำ ต้องเร่งพร่องน้ำโดยการเร่งระบายน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ให้เต็มศักยภาพลำน้ำ เพื่อรองรับปริมาณฝนที่ตกเหนือเขื่อนโดยประสานจังหวัดและพื้นที่เพื่อแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนและการช่วยเหลือ ศูนย์ฯ ได้ออกประกาศฉบับที่ 6/2561 (16 ส.ค.61) ให้เร่งดำเนินการพร่องน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำน้อยที่สุดและประสานจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงน้ำท่วม : แม่น้ำเพชรบุรี บริเวณ อ.แก่งกระจาน อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด อ.เมือง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี     ลำน้ำก่ำ ลำน้ำสงคราม และลำน้ำอูน แม่น้ำนครนายก ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมีน้ำมากและอาจเกิดฝนตกในพื้นที่

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำหลาก : อ.เมือง อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.เฉลิมพระเกียรติ  อ.บ้านหลวง อ.สองแคว อ.บ่อเกลือ อ.ทุ่งช้าง อ.ปัว อ.สันติสุข จ.น่าน และ อ.ปง  อ.ดอกคำใต้ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (24 ชม. ที่ผ่านมามีฝนตกหนักถึงหนักมาก)

พื้นที่เฝ้าระวังจากการเร่งระบายน้ำ : อ่างฯขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 80% เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนขุนด่านปราการชล และเขื่อนน้ำอูน รวมถึงอ่างขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มีปริมาณน้ำ 100% โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขื่อนที่มีน้ำไหลผ่านทางระบายน้ำล้น (Spillway) ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปอีก 2-3 วัน ตามปริมาณฝนที่ตกและการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อน ซึ่งจะส่งผลกระทบกับระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ด้านท้ายเขื่อนแก่งกระจาน 5 อำเภอ (อ.แก่งกระจาน อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด อ.เมือง และ อ.บ้านแหลม) และแม่น้ำนครนายก ด้านท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล อ.เมือง จ.นครนายก ทั้งนี้ต้องประสานแจ้งจังหวัด และหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ให้ทราบ

ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องจัดทำแผนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีระดับน้ำสูงกว่าเกณฑ์ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ 

จัดทำมาตรการเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงอุทกภัย : กรณีการระบายน้ำฉุกเฉินของอ่างเก็บน้ำและกรณีเขื่อนวิกฤติ สำรวจความแข็งแรงของเขื่อน และสร้างการรับรู้ภาคประชาชนต่อเนื่อง 

สทนช.ตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ จาก 9 หน่วยงานร่วมปฏิบัติงานตลอด 24 ชม.ณ อาคาร SWOC กรมชลประทาน สามเสน ตั้งแต่ 3 ส.ค. 61

ประกาศศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ รวม 6 ฉบับ ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ส.ค.61


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์