ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

ประกันสังคม จับมือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รักษาผู้ประกันตนป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

2.63K 318
ประกันสังคม จับมือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รักษาผู้ประกันตนป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยว่า ตามที่คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ได้เห็นชอบประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ในการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดแก่ผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ซึ่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉบับดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ส่งผลให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าว สามารถเข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยจะดำเนินการเป็นโครงการนำร่องเป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะมีการทำความตกลงกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 นี้ เพื่อให้บริการผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดตามแผนการรักษาที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกและปลอดภัย สามารถลดระยะเวลารอคอยการรักษา ลดอัตราการเสียชีวิต หรือพิการ ของผู้ประกันตนได้ โดยสำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบจ่ายค่าบริการเป็นแบบเหมาจ่ายต่อครั้ง ตามแผนการรักษา (Package) 7 รายการ ประกอบด้วย 1) การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ 2) การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน 3) การศึกษาสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจ และการจี้ไฟฟ้าหัวใจ 4) การจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างภาพ 3 มิติ 5) การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวรชนิดสองห้อง 6) การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจถาวร และ 7) การใส่เครื่องสมานฉันท์หัวใจ ในภาวะหัวใจล้มเหลว

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวปฏิบัติการเข้ารับบริการโรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้ประกันตนในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นั้น สถานพยาบาลตามสิทธิการฯ ที่ผู้ประกันตนเลือกสามารถส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยสถานพยาบาลที่ทำการส่งต่อหรือผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย และไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะเป็นผู้ยื่นเบิกค่ารักษาตามแผนการรักษา และค่ารายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาโดยตรงกับสำนักงานประกันสังคม และหากมีการส่งตัวกลับไปรักษาต่อเนื่อง ยังสถานพยาบาลตามสิทธิฯ ของผู้ประกันตน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะเป็นผู้ประสานเพื่อให้เกิดความสะดวกให้กับผู้ประกันตนเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์