ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

เร่งพร่องน้ำ 5 เขื่อนใหญ่ รับพายุเบบินคา

2.18K 130
เร่งพร่องน้ำ 5 เขื่อนใหญ่ รับพายุเบบินคา

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 17 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เร่ือง "พายุโซน ร้อนเบบินคา" ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกชุกหนาแน่นและฝนตกหนักถึงหนักมาก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ภาคเหนือ

และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ อ่าวไทย และภาคตะวันออกมีกาลังแรงขึ้น จะส่งผลให้ เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง รวมถึงดินโคลนถล่มได้ในระหว่างวันท่ี 14-19 สิงหาคม 2561 นั้น

เนื่องจาก อ่างเก็บน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ด้านตะวันตก ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก หลายแห่งมีปริมาณน้ำในอ่างมากกว่าร้อยละ 80 ของ ความจุและเต็มอ่าง โดยเฉพาะเขื่อนวชิรลงกรณ เขื่อนน้ำอูน เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนคิรีธาร เขื่อนแก่งกระจาน จึงอาจส่งผลกระทบให้น้ำไหลล้นข้ามทางระบายน้ำล้นของเขื่อนและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำ

ดังน้ันขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวัง และติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ท้ังนี้ให้หน่วยงานที่มีอำนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ เร่งพร่องน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้าที่เพิ่ม โดยให้ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีท้ายน้ำน้อยที่สุด ตลอดจนตรวจสอบความมั่นคงของอาคาร รวมถึงประกาศแจ้ง เตือนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ให้รับทราบต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์