ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

ผวจ.ประชุมกรอ.ดำเนินการออกแบบสวนสัตว์แห่งใหม่ระดับอาเซียน

1.23K 7
ผวจ.ประชุมกรอ.ดำเนินการออกแบบสวนสัตว์แห่งใหม่ระดับอาเซียน

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดปทุมธานี (กรอ.) ครั้ง ที่ 1/2561

ในการประชุมมีภาครัฐและเอกชนประกอบด้วย นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายภาค วราธนานันท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี พร้อมสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดปทุมธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมานี ขนส่งจังหวัดปทุมธานี หอการค้าจังหวัดปทุมธานี อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี พร้อมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ซึ่งการประชุมมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ การสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่, การจัดงานสงกรานต์ดรีมเวิลด์เฟสติวัลวิถีไทยจังหวัดปทุมธานี, งานประชุมใหญ่สมาคมสมาพันธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย, การจัดงานตราสินค้าไทย-มณฑลหูหนานและการลงทุนการค้าระหว่างประเทศไทย-จีน ในศูนย์ซื้อขายวัสดุก่อสร้างไทย-จีน-ตงเหม็ง, การเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าด้วยระบบขนส่งมวลชน การแก้ไขปัญหาขยะ และการยกระดับสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

ด้าน นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในส่วนของการสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ บนพื้นที่ 300 ไร่ บริเวณคลองหก อำเภอธัญบุรี เบื้องต้นขอใช้ชื่อเรียกว่าสวนสัตว์ปทุมธานี ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการและโครงสร้างระบบทั้งถนน น้ำประปา ระบบไฟฟ้า ให้ประชาชนมีความสะดวกสามารถเข้าและออกเพื่อเที่ยวชมสวนสัตว์ได้ทุกทิศทุกทาง และได้มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาโดยองค์กรสวนสัตว์เพื่อวางแผนทั้งหมดภายในระยะเวลา 8 เดือน โดยเริมปฏิบัติงานไปแล้วตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ซึ่งแนวคิดในการออกแบบคือ Smithsonian of Asia เป็นสวนสัตว์ระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่าในระดับสากล ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ถึง 18 แห่ง รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้เคียง ถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นประตูของอาเซียน ในส่วนของจังหวัดปทุมธานีที่เปรียบเสมือนประตูของกรุงเทพมหานคร สวนสัตว์แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ตอนรับนักท่องเที่ยวเพื่อเที่ยวชมและพักผ่อนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ


เรื่องโดย อนันต์ วิจิตรประชา | ภาพโดย พงศธรรศ รุจิพุฒธันยพัต
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์