ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564

ผู้ประกันตน!! ผ่าตัด-เปลี่ยนอวัยวะกระจกตา สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้

1.72K 234
ผู้ประกันตน!! ผ่าตัด-เปลี่ยนอวัยวะกระจกตา สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้

สิทธิประกันสังคมให้ความคุ้มครอง ดูแล ครอบคลุม พร้อมแจ้งผู้ประกันตนผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตาสามารถใช้สิทธิรักษา ใน รพ.ตามสิทธิฯ ได้ทันทีไม่ต้องสำรองจ่าย เผยจับมือ 29 รพ. ให้บริการผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แจงตัวเลขผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติสิทธิแล้ว628 ราย

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมให้สิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับกระจกตา และต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา โดยผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิการเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา จะต้องมีข้อบ่งชี้ดังนี้

โรคแผลเป็นที่กระจกตาโรคกระจกตาเป็นแผล โรคกระจกตาขุ่นเป็นฝ้าขาวบวม เช่น อุบัติเหตุจากสารเคมี หรือกระจกตาบวมหลังการผ่าตัด กระจกตาเสื่อมตามอายุ กระจกตาผิดปกติแต่กำเนิดหรือผิดปกติทางพันธุกรรมการติดเชื้อแต่กำเนิด กระจกตาขุ่นจากโรคทางภูมิร่างกายผิดปกติ เช่น การแพ้ยาบางชนิด โรคกระจกตามีความโค้งผิดรูป กระจกตาบาง กรณีจำเป็นเร่งด่วน เช่น โรคติดเชื้อที่กระจกตารุนแรง กระจกตาทะลุ หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่จักษุแพทย์ผู้รักษาระบุ หากผู้ประกันตนเจ็บป่วยโรคเกี่ยวกับกระจกตา และต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถรับบริการตรวจรักษาได้ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลที่ตนเองเลือกไว้ทันที โดยไม่ต้องสำรองจ่ายสำนักงานประกันสังคมได้มีการอนุมัติสิทธิให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิกรณีการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแล้วจำนวน 628 ราย

โดยปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้จัดสถานพยาบาลในบันทึกข้อตกลงที่มีศักยภาพเพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุดในกรณีสถานพยาบาลตามสิทธิฯ ส่งต่อการรักษา จำนวน 29 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลทุ่งสง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลหาดใหญ่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลนครปฐม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend