ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564

(คลิป) ชม!!! ขบวนพาเหรด "ช้างงาสวย" 30 เชือก

1.32K 18

(ชมคลิปเต็มด้านล่าง) สุรินทร์-ขบวนพาเหรดช้างงาสวยกว่า 30เชือก.. ร่วมพิธีส่งมอบ โครงการปลูกป่า เพื่อช้างและสิ่งแวดล้อม ขององค์การสวนสัตว์..ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศท่ามกลางนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

วันนี้(7 ส.ค.61)ที่บริเวณป่าภูดิน โครงการคชอาณาจักร องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานพิธีส่งมอบ โครงการปลูกป่า เพื่อช้างและสิ่งแวดล้อม ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ องค์การสวนสัตว์ (อสส.) ที่ได้ร่วมกันดําเนินงานมาเป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี กรกฎาคม 2558 ถึง กรกฎาคม 2561)เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยให้ อนุรักษ์ช้างไทย เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมิให้สูญพันธุ์และคงความเป็นเอกลักษณ์สืบไป

โดยภายในงานมีกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดช้างงสวยกว่า 30 เชือก อย่างยิ่งใหญ่และสวยงามนำโดยพลายทองใบ ช้างงาสวยสง่างามมีนาย นายสุริยา แสงพงศ์ รองผู้อํานวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมป์ ในนามคณะผู้จัดโครงการ"ปลูกป่าเพื่อช้างและสิ่งแวดล้อม"พร้อมด้วยนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นางรัชดา ทองอยู่ ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และทีมงาน ผู้นําท้องถิ่น นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ ร่วมเดินนำขบวนพาเหรดช้างจากบริเวณหน้าประตูทางเข้าโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ พร้อมขบวนกลองยาว เข้ามาที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระครูปะกำเพื่อร่วมกันทำพิธีบวงสรวง บอกกล่าวบรรพบุรุษ ตามความเชื่อของชาวกวย หรือ กูย เลี้ยงช้าง จากนั้นได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารช้าง และทำพิธีเปิดงานและส่งโครงการให้กับโครงการคชอาณาจักรได้ดูแลซึ่งบรรยากาศที่อบอุ่นอย่างยิ่ง

นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อํานวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า การส่งมอบ"โครงการปลูกป่าเพื่อช้างและสิ่งแวดล้อม"ในวันนี้โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงรับสั่งให้องค์การสวนสัตว์ ดูแลและอนุรักษ์พันธุ์ช้างไทย เนื่องจากช้างถือเป็นสัญลักษณ์ของชาติ ควรได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตที่ดีขึ้น"โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์"เป็นหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลของ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มีภารกิจสําคัญเพื่อช่วยเหลือช้างและควาญช้าง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ และมีอาณาบริเวณอยู่ใกล้เคียง กับหมู่บ้านช้าง ตามวิถีชีวิตของชาวกูย ที่มีตํานานและวิถีชีวิตผูกพันกับช้างมาอย่าง ยาวนาน ทําให้ความผูกพันระหว่างคนกับช้างเสมือนหนึ่งครอบครัวเดียวกัน และมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จวบจนถึงทุกวันนี้

"โครงการปลูกป่าเพื่อช้างและสิ่งแวดล้อม"ได้ดําเนินงานมาตลอดระยะเวลา 3 ปี(จากกรกฎาคม 2558 จนถึง กรกฎาคม 2561) ถือเป็นโครงการสําคัญโครงการหนึ่ง ที่เกิดจาก ความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีเป้าหมายในการร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ที่สําคัญของประเทศ เพื่อให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไปซึ่งปัจจุบัน โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ มีช้างอยู่ในความดูแล จํานวน200 เชือก โดยองค์การสวนสัตว์ ได้จัดสรรงบประมาณ สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้ควาญช้าง เป็นประจําทุกเดือน เพื่อต้องการให้ช้างและควาญช้างได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีที่อาศัย เป็นหลักแหล่ง ทั้งนี้ จะเห็นว่า ภายหลังจากที่องค์การสวนสัตว์ ได้ก่อตั้งโครงการคชอาณาจักร สุรินทร์ มาตั้งแต่ปี 2552 จํานวนช้างเร่ร่อนในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ลดน้อยลงมาก จนปัจจุบัน แทบไม่หลงเหลือภาพช้างเร่ร่อนให้เห็นอีกต่อไป

นอกจากนั้นนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนายสุริยา แสนพงศ์รองผู้อํานวยการองค์การสวนสัตว์และคณะ ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคล เพื่อเป็นศิริมงคล แก่พื้นที่โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ อีกด้วยเรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์