ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

ศาลอาญา จัดใหญ่ 3 แพ็กเกจประนอมหนี้ค่าปรับนายประกัน

1.79K 60
ศาลอาญา จัดใหญ่ 3 แพ็กเกจประนอมหนี้ค่าปรับนายประกัน

ศาลอาญา ผุดโครงการประนอมหนี้นายประกัน 27-31 ส.ค.นี้ ลดค่าปรับสูงสุดถึง 40% ผ่อนได้ 1-3 ปี เลี่ยงถูกยึดทรัพย์-แจ้งเครดิตบูโร-ฟ้องคดีอาญาฉ้อโกง/ละเมิดศาล

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 ส.ค.61 ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นายบุญชู ทัศนประพันธ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ในเดือนแห่งการระงับข้อพิพาททางเลือก ซึ่งจะมีขึ้นตลอดเดือน ส.ค.นี้ โดยมีนายวิทยา บุญชัยวัฒนา รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา , ผู้พิพากษาศาลอาญา , ผู้ประนีประนอมกว่า 50 คนร่วมพิธีเปิด ซึ่งภายในงานมีการจัดภาพนิทรรศการแสดงความสำเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ยหลายคดีที่ได้ดำเนินการตามแนวทางการระงับข้อพิพาททางเลือกต่อเนื่องมาโดย นายบุญชู ทัศนประพันธ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา กล่าวในงานว่า การจัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย มีขึ้นมาตั้งแต่ช่วง ก.ค.ที่ผ่านมา จนถึงเดือน ส.ค.นี้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคู่ความในศาลอย่างมากเนื่องจากเปิดโอกาสให้คู่ความสองฝ่ายได้เจรจากันเพื่อยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและได้รับความพึงพอใจด้วยกันทุกฝ่าย

ขณะที่ นายบุญชู อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ระบุถึงการโครงการเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันประจำปี พ.ศ.2561 ที่ศาลอาญากำลังจะดำเนินต่อไปในเดือน ส.ค.นี้ด้วยว่า โครงการดังกล่าวมีการตั้งคณะทำงานซึ่งมี นายวิทยา บุญชัยวัฒนา รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เป็นประธานทำงานดูแลรับผิดชอบ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อเร่งรัดการบังคับคดีกับผู้ประกันที่ถูกศาลสั่งปรับเงินประกันตัวในคดีด้วย

ด้าน นายวิทยา บุญชัยวัฒนา รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ในฐานะประธานคณะทำงานรับผิดชอบโครงการ เจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันประจำปี พ.ศ.2561 ว่า โครงการนี้จะมีขึ้นสัปดาห์วันที่ 27 ส.ค. 31 ส.ค.นี้ รวมเวลา 5 วัน ซึ่งเป็นแนวทางส่งเสริมจัดการชำระค่าปรับนายประกัน หรือขอผ่อนชำระค่าปรับต่อศาล โดยนายประกันผู้ร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาลดค่าปรับตั้งแต่ 5% - 40 % อีกทั้งยังจะทำให้นายประกันไม่ต้องถูกบังคับคดีอายึดทรัพย์ หรือยึดทรัพย์ขายทอดตลาดเพื่อมาจ่ายค่าปรับ

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว คำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายและประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 วรรคแรก วางหลักว่า กรณีผิดสัญญาประกัน ศาลมีอำนาจสั่งบังคับตามสัญญาหรือตามที่เห็นสมควรฯ ดังนั้นจากที่มีปัญหาเรื่องบังคับคดีผู้ประกันที่ผิดสัญญาประกันไม่สามารถติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลได้ ซึ่งบางรายต้องใช้เวลาในการบังคับคดียาวนานเพราะต้องติดตามหาทรัพย์จากกรณีใช้ตำแหน่งราชการประกันตัว หรือกรณีที่สามารถติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนีมาส่งศาลได้ถือว่าลดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นเมื่อคำนึงถึงความพยายามของผู้ประกันตัวคือนายประกันในการติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนีแล้ว จึงเห็นว่าการลดค่าปรับตามสัญญาประกันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายโดยราชการก็ไม่ได้เสียหายจากการลดค่าปรับนั้นเพราะการที่ศาลสั่งปรับหลักประกันก็ไม่ได้มุ่งหมายเพื่อจะแสวงหาเป็นรายได้เหมือนหนี้ในทางแพ่ง แต่การสั่งปรับนายประกันเป็นกระบวนการที่จะเร่งรัดให้ติดตามผู้ต้องหา หรือจำเลยที่หลบหนีมาส่งคืนศาล เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการพิจารณาคดีและกระบวนการยุติธรรม จึงเกิดเป็นโครงการเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกัน ขึ้นมา

ซึ่งศาลอาญาได้ดำเนินการมาทุกปีตั้งแต่ปี 2555 แล้วโดยเกณฑ์การพิจารณาจะให้เป็นดุลยพินิจของศาล ขณะที่รายงานผลดำเนินการบังคับคดีผู้ผิดสัญญาประกันตั้งแต่ปี 2555 เดือน ก.ค.61 นี้ ปรากฏว่า มีสำนวนที่ค้างแล้วยกมา 2,194 คดี โดยบังคับคดีเสร็จ 60 คดีเป็นการชำระค่าปรับครบถ้วน 48 คดีได้รับการชำระค่าปรับรวม 7,517,223.70 บาท แต่โครงการเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันประจำปี พ.ศ.2561ที่จะมีขึ้นปลายเดือน ส.ค.นี้ จะพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา คือ ศาลอาญาได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันไว้อย่างชัดเจนเลยใน 3 ลักษณะ ซึ่งศาลอาญาได้แจ้งข้อหารือกับสำนักงานศาลยุติธรรมแล้วที่จะกระทำได้

โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกัน ปี 2561 นี้ จะใช้ในคดีที่ศาลมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกันที่เป็นเงินหรือโฉนดที่ดิน แต่การปล่อยตัวนั้นใช้ตำแหน่งบุคคลหรือตำแหน่งราชการเป็นหลักประกัน หรือใช้บุคคล ซึ่งแบ่งเป็นคดีในช่วงปี 2555-2561 หากศาลสั่งปรับนายประกันแล้วพร้อม กรณีพร้อมจ่ายหมด ก็จะคำนวณส่วนลดให้ไม่เกิน 20 % , กรณีจะผ่อนชำระแบบไม่เกิน 1 ปี ก็จะลดไม่เกิน 10 % ,กรณีผ่อนชำระ 1-3 ปี ก็ลดไม่เกิน 5%

คดีในช่วงปี 2550-2554 กรณีพร้อมจ่ายหมด ก็จะคำนวณส่วนลดให้ไม่เกิน 30 % , กรณีจะผ่อนชำระแบบไม่เกิน 1 ปี ก็จะลดไม่เกิน 20 % ,กรณีผ่อนชำระ 1-3 ปี ก็ลดไม่เกิน 10 % คดีในช่วงปี 2549 ลงมา กรณีพร้อมจ่ายหมด ก็จะคำนวณส่วนลดให้ไม่เกิน 40 % , กรณีจะผ่อนชำระแบบไม่เกิน 1 ปี ก็จะลดไม่เกิน 30 % ,กรณีผ่อนชำระ 1-3 ปี ก็ลดไม่เกิน 20 %

ทั้งนี้ หากจะลดค่าปรับมากกว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ให้อยู่ในดุลพินิจของรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาขณะที่ยังมีเงื่อนไขกำหนดอีก 3 ข้อด้วยว่า 1.กรณีเลือกชำระทั้งหมดก็ให้ชำระภายในวันนั้น หรือภายใน 1 เดือนนับแต่ศาลมีคำสั่งประนอมหนี้ผู้ประกัน 2.กรณีผ่อนชำระ คือผ่อนได้เกิน 1 ปี หรือ 3 ปีแต่ศาลมีคำสั่งประนอมหนี้ผู้ประกัน 3.หากผิดนัดชำระตามที่กล่าวหา หรือผิดนัดชำระ 2 งวด ก็ให้ยกเลิกเงินตามจำนวนการประนอมหนี้ แล้วให้กลับไปรับชดใช้เงินเต็มตามสัญญาประกันหรือส่วนที่ค้างอยู่จากจำนวนที่ถูกปรับ

นายวิทยา รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ยังกล่าวถึงประโยชน์ 6 ประการจากการเจรจาหนี้ค่าปรับด้วยว่า

1.ผู้ประกันสามารถขอผ่อนชำระได้ ขณะที่ศาลจะใช้ดุลพินิจอัตราที่เห็นสมควรหรืออาจมีคำสั่งงดปรับหรือลดค่าปรับได้ หรืองดการบังคับคดีไว้ชั่วคราวทำให้ทรัพย์สินของผู้ประกันยังไม่ถูกเจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดหรือยึดไปขายทอดตลาด

2.กรณีผู้ประกันเป็นข้าราชการ ในระหว่างการปฏิบัติตามข้อตกลงการผ่อนชำระหนี้ ศาลจะไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

3.หากผู้ประกันนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยส่งให้ศาลได้ หรือแจ้งเบาะแสที่อยู่ จนนำไปสู่การจับกุมได้ ศาลอาจพิจารณาอนุญาตให้งดปรับ หรือลดค่าปรับ หรือผ่อนชำระค่าปรับได้

4.กรณีที่ผ่อนชำระค่าปรับ ผู้ประกันที่ผ่อนชำระ ศาลจะไม่แจ้งพฤติกรรมกรณีผิดสัญญาประกันให้ศาลอื่นทราบ

5.หลักประกันหรือทรัพย์ของผู้ประกันไม่ต้องถูกบังคับคดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของผู้ประกันที่จะรักษาทรัพย์สินของตนเองไว้

6.ผู้ประกันที่ใช้ตำแหน่งข้าราชการเป็นหลักประกันและผิดสัญญาประกันต่อหลายศาล หากมาเจรจาหนี้จะไม่ถูกดำเนินคดีละเมิดอำนาจศาล

ส่วนผลเสียกรณีไม่เจรจาหนี้ค่าปรับก็มีมากถึง 7 ข้อ เช่นกัน

1.ทรัพย์สินทุกชนิด เช่นที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง บัญชีเงินฝากธนาคารสลากออมทรัพย์ หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์และอื่นๆ จะถูกอายัดขายทอดตลาดได้ทั้งหมดจนกว่าศาลจะได้รับการชำระหนี้ค่าปรับเต็มจำนวน

2.หากผู้ประกันยักย้าย หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินไป ก็จะถูกดำเนินคดีอาญาฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้ คือศาลได้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลได้ด้วยที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท

3.ผู้ประกันต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีเพิ่มขึ้น

4.กรณีผู้ประกันเป็นข้าราชการ ศาลอาจแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและดำเนินการทางวินัย

5.กรณีที่ผู้ประกันเป็นพนักงานบริษัท เงินเดือน เงินโบนัส และรายได้อื่นๆ จะถูกเจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดและให้ส่งไปชำระค่าปรับต่อศาลตามกฎหมาย

6.ศาลอาจแจ้งข้อมูลการเป็นหนี้ของผู้ประกันกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ซึ่งอาจมีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของผู้ประกันกับสถาบันการเงินได้

7.กรณีที่ผู้ประกันจะเป็นข้าราชการ หรือเป็นพนักงานภาคเอกชน ศาลจะแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน และเงินได้อื่นใดของผู้ประกันส้งมาชำระหนี้ค่าปรับในอัตราที่ศาลเห็นสมควร


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์