ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

"ศาลอาญา" ผุดโครงการประนอมหนี้ค่าปรับนายประกัน

1.82K 49
ศาลอาญา ผุดโครงการประนอมหนี้ค่าปรับนายประกัน

สุดยอดไอเดียแก้ปัญหาบังคับคดีนายประกันเบี้ยวค่าปรับ ผุดโครงการประนอมหนี้นายประกัน 27-31 ส.ค.นี้ ลดค่าปรับสูงสุดถึง 40 % แถมผ่อนได้ 1-3 ปี เลี่ยงถูกยึดทรัพย์-แจ้งเครดิตบูโร-ฟ้องคดีอาญาฉ้อโกง/ละเมิดศาล

6 ส.ค.61 ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นายบุญชู ทัศนประพันธ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ในเดือนแห่งการระงับข้อพิพาททางเลือก ซึ่งจะมีขึ้นตลอดเดือน ส.ค.นี้

โดย นายบุญชู ทัศนประพันธ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา กล่าวในงานว่า การจัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย มีขึ้นมาตั้งแต่ช่วง ก.ค.ที่ผ่านมา จนถึงเดือน ส.ค.นี้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคู่ความในศาลอย่างมากเนื่องจากเปิดโอกาสให้คู่ความสองฝ่ายได้เจรจากันเพื่อยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและได้รับความพึงพอใจด้วยกันทุกฝ่าย

ด้าน นายวิทยา บุญชัยวัฒนา รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ในฐานะประธานคณะทำงานรับผิดชอบโครงการ เจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันประจำปี พ.ศ.2561 ว่า โครงการนี้จะมีขึ้นสัปดาห์วันที่ 27 ส.ค. 31 ส.ค.นี้ รวมเวลา 5 วัน ซึ่งเป็นแนวทางส่งเสริมจัดการชำระค่าปรับนายประกัน หรือขอผ่อนชำระค่าปรับต่อศาล โดยนายประกันผู้ร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาลดค่าปรับตั้งแต่ 5% - 40 % อีกทั้งยังจะทำให้นายประกันไม่ต้องถูกบังคับคดีอายึดทรัพย์ หรือยึดทรัพย์ขายทอดตลาดเพื่อมาจ่ายค่าปรับ


โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกัน ปี 2561 จะใช้ในคดีที่ศาลมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกันที่เป็นเงินหรือโฉนดที่ดิน แต่การปล่อยตัวนั้นใช้ตำแหน่งบุคคลหรือตำแหน่งราชการเป็นหลักประกัน หรือใช้บุคคล

ซึ่งแบ่งเป็นคดีในช่วงปี 2555-2561 หากศาลสั่งปรับนายประกันแล้วพร้อม กรณีพร้อมจ่ายหมด ก็จะคำนวณส่วนลดให้ไม่เกิน 20 % , กรณีจะผ่อนชำระแบบไม่เกิน 1 ปี ก็จะลดไม่เกิน 10 % ,กรณีผ่อนชำระ 1-3 ปี ก็ลดไม่เกิน 5 %

คดีในช่วงปี 2550-2554 กรณีพร้อมจ่ายหมด ก็จะคำนวณส่วนลดให้ไม่เกิน 30 % , กรณีจะผ่อนชำระแบบไม่เกิน 1 ปี ก็จะลดไม่เกิน 20 % ,กรณีผ่อนชำระ 1-3 ปี ก็ลดไม่เกิน 10 %

คดีในช่วงปี 2549 ลงมา กรณีพร้อมจ่ายหมด ก็จะคำนวณส่วนลดให้ไม่เกิน 40 % , กรณีจะผ่อนชำระแบบไม่เกิน 1 ปี ก็จะลดไม่เกิน 30 % ,กรณีผ่อนชำระ 1-3 ปี ก็ลดไม่เกิน 20 %

ทั้งนี้หากจะลดค่าปรับมากกว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ให้อยู่ในดุลพินิจของรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาขณะที่ยังมีเงื่อนไขกำหนดอีก 3 ข้อ

1.กรณีเลือกชำระทั้งหมดก็ให้ชำระภายในวันนั้น หรือภายใน 1 เดือนนับแต่ศาลมีคำสั่งประนอมหนี้ผู้ประกัน

2.กรณีผ่อนชำระ คือผ่อนได้เกิน 1 ปี หรือ 3 ปีแต่ศาลมีคำสั่งประนอมหนี้ผู้ประกัน

3.หากผิดนัดชำระตามที่กล่าวหา หรือผิดนัดชำระ 2 งวด ก็ให้ยกเลิกเงินตามจำนวนการประนอมหนี้ แล้วให้กลับไปรับชดใช้เงินเต็มตามสัญญาประกันหรือส่วนที่ค้างอยู่จากจำนวนที่ถูกปรับ

นอกจากนี้ประโยชน์จากการเจรจาหนี้ค่าปรับนี้ มี 6 ประการคือ

1.ผู้ประกันสามารถขอผ่อนชำระได้ ขณะที่ศาลจะใช้ดุลพินิจอัตราที่เห็นสมควรหรืออาจมีคำสั่งงดปรับหรือลดค่าปรับได้ หรืองดการบังคับคดีไว้ชั่วคราวทำให้ทรัพย์สินของผู้ประกันยังไม่ถูกเจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดหรือยึดไปขายทอดตลาด

2.กรณีผู้ประกันเป็นข้าราชการ ในระหว่างการปฏิบัติตามข้อตกลงการผ่อนชำระหนี้ ศาลจะไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

3.หากผู้ประกันนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยส่งให้ศาลได้ หรือแจ้งเบาะแสที่อยู่ จนนำไปสู่การจับกุมได้ ศาลอาจพิจารณาอนุญาตให้งดปรับ หรือลดค่าปรับ หรือผ่อนชำระค่าปรับได้

4.กรณีที่ผ่อนชำระค่าปรับ ผู้ประกันที่ผ่อนชำระ ศาลจะไม่แจ้งพฤติกรรมกรณีผิดสัญญาประกันให้ศาลอื่นทราบ

5.หลักประกันหรือทรัพย์ของผู้ประกันไม่ต้องถูกบังคับคดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของผู้ประกันที่จะรักษาทรัพย์สินของตนเองไว้

6.ผู้ประกันที่ใช้ตำแหน่งข้าราชการเป็นหลักประกันและผิดสัญญาประกันต่อหลายศาล หากมาเจรจาหนี้จะไม่ถูกดำเนินคดีละเมิดอำนาจศาล

แต่ผลเสียกรณีไม่เจรจาหนี้ค่าปรับก็มีมากถึง 7 ข้อ

1.ทรัพย์สินทุกชนิด เช่นที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง บัญชีเงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์และอื่นๆ จะถูกอายัดขายทอดตลาดได้ทั้งหมดจนกว่าศาลจะได้รับการชำระหนี้ค่าปรับเต็มจำนวน

2.หากผู้ประกันยักย้าย หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินไป ก็จะถูกดำเนินคดีอาญาฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้ คือศาลได้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลได้ด้วยที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท

3.ผู้ประกันต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีเพิ่มขึ้น

4.กรณีผู้ประกันเป็นข้าราชการ ศาลอาจแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและดำเนินการทางวินัย

5.กรณีที่ผู้ประกันเป็นพนักงานบริษัท เงินเดือน เงินโบนัส และรายได้อื่นๆ จะถูกเจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดและให้ส่งไปชำระค่าปรับต่อศาลตามกฎหมาย

6.ศาลอาจแจ้งข้อมูลการเป็นหนี้ของผู้ประกันกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ซึ่งอาจมีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของผู้ประกันกับสถาบันการเงินได้

7.กรณีที่ผู้ประกันจะเป็นข้าราชการ หรือเป็นพนักงานภาคเอกชน ศาลจะแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน และเงินได้อื่นใดของผู้ประกันส้งมาชำระหนี้ค่าปรับในอัตราที่ศาลเห็นสมควร

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์