ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วธ.ระดมศิลปินท้องถิ่นอันดามันสร้างสรรค์ประติมากรรม(Thailand Biennale, Krabi 2018)

1.29K 0
วธ.ระดมศิลปินท้องถิ่นอันดามันสร้างสรรค์ประติมากรรม(Thailand Biennale, Krabi 2018)

วธ.ระดมศิลปินท้องถิ่นอันดามัน-ศิลปินร่วมสมัย-ศิลปินแห่งชาติ เนรมิตถนนประติมากรรมสร้างสรรค์ประติมากรรมจากวัสดุท้องถิ่น 8 จุด ระยะทาง 12 กม. จากสนามบินสู่ตัวเมืองกระบี่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่ "มหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลก" ครั้งแรกในประเทศไทย

 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ได้รับรายงานจาก นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ภายหลังลงพื้นที่ประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลก ครั้งแรกในประเทศไทย (Thailand Biennale, Krabi 2018) ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 ขณะนี้การดำเนินงานในด้านต่างๆ มีความก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน ซึ่งศิลปินได้ลงพื้นที่เพื่อประสานการทำงานร่วมกันกับชุมชนในพื้นที่ติดตั้งผลงานของตนเอง ไปจนถึงการเตรียมการสร้างสรรค์ผลงานช่วงเดือนสิงหาคม เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้มอบหมายให้จัดทำ "โครงการถนนประติมากรรม : จากพื้นถิ่นสู่นานาชาติ  Thailand Biennale"  หรือเรียกสั้นๆว่า ถนนประติมากรรม ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อพร้อมรับการจัดงานและเป็นการสร้างความพร้อมในการเป็นเมืองศิลปะของจังหวัดกระบี่ โดยให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประสานความร่วมมือกับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นถิ่น และสถานศึกษา ร่วมกันสร้างสรรค์งานประติมากรรม เพื่อติดตั้งตลอดเส้นทางกว่า 12 กิโลเมตร จากสนามบินนานาชาติกระบี่สู่ตัวเมือง ภายใต้แนวคิดประติมากรรมร่วมสมัย ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีวัฒนธรรมภาคใต้ และคุณค่าความงดงามของธรรมชาติ  เพื่อเป็นผลงานที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติตั้งแต่ก้าวแรกที่สัมผัสเมืองกระบี่

นายวีระ กล่าวต่อว่า การสร้างสรรค์ผลงานบนถนนประติมากรรม จะเป็นผลงานประติมากรรมที่มีความโดดเด่นแสดงอัตลักษณ์ตัวตนที่ชัดเจนของชาวใต้ จำนวน 8 ผลงานแล้ว โดยความน่าสนใจจากการสร้างผลงานประติมากรรมในครั้งนี้ได้มาจาก 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 ผลงานจำนวน 4 ผลงาน เกิดจากกระบวนการคัดเลือกแบบจำลองและภาพสเก็ตผลงานประติมากรรมของเหล่าศิลปินท้องถิ่นอันดามันทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ธงชัย รักปทุม ศ.วิโชค มุกดามณี สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ รศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ ผศ.เฉลิมศักดิ์ รัตน์จันทร์ ธวัชชัย สมคง และชิโนรส  รุ่งสกุล ศิลปินร่วมสมัย และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ พิจารณาคัดเลือก ส่วนที่ 2 การสร้างสรรค์งานประติมากรรมของสถาบันการศึกษาในภาคใต้ บนถนนประติมากรรมที่เกิดขึ้นจึงเป็นการร่วมมือของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งประติมากรรมทั้ง 8 ผลงาน ต้องสร้างสรรค์จากวัสดุท้องถิ่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งาน โดยจะดำเนินการคัดเลือกแบบจำลองและแบบสเก็ตของงานประติมากรรม ในวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 และจะเริ่มดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานทันที โดยคาดว่างานประติมากรรมทั้ง 8 ผลงาน จะแล้วเสร็จและถูกติดตั้งเป็นถนนประติมากรรมเดือนกันยายน 2561 นี้ 


เรื่องโดย ทัศนียา รัตน์วงศ์ | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์