ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

(คลิป) กาฬสินธุ์โมเดลแก้หนี้นอกระบบคนอีสาน

1.12K 63

ดีเอสไอ เร่งบูรณาการ 8 หน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนกาฬสินธุ์โมเดล แก้ปัญหาหนี้นอกระบบและไม่ได้รับความเป็นธรรม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้สินกว่า 300 คน ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้แทนจาก 8 หน่วยงาน เข้าร่วมรับฟังและแก้ไขปัญหาประกอบด้วย กระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จังหวัดกาฬสินธุ์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์กรมหาชน) สภาเกษตรกร และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล กล่าวว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับมอบภารกิจจากกระทรวงยุติธรรม

ในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สนับสนุน การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างบูรณาการและยั่งยืน ตามโครงการ (Kalasin Happiness Model)

"คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ประกอบด้วยกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการถูกกลุ่มนายทุนฟ้องขับไล่ออกจากที่ดินจากการทำสัญญาขายฝาก กลุ่มชาวบ้านอำเภอท่าคันโท และอำเภอกมลาไสย ถูกหลอกให้ชักชวนรวมกลุ่มกู้กันยืมเงินและภายหลังถูกฟ้องร้องให้ชำระหนี้ และเกษตรกรอีกหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้นอกระบบ การจัดงานวันนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อร่วมกับ 8 หน่วยงาน รับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม นอกจากนี้ได้จับมือกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และจังหวัดกาฬสินธุ์ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชน เช่น การทำสัญญากู้ยืมเงิน การขายฝาก การให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน การสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐ สถาบันการศึกษาภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในพื้นที่ ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างรูปแบบในการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้นอกระบบ โดยได้นำนวัตกรรม The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด ซึ่งได้รับรางวัลการบริการภาครัฐระดับดีเด่น จาก กพร.เป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้

ด้านนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีสัดส่วนคนยากจนมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ จึงได้รับมอบหมายจากรัฐบายให้เป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินนโยบายขจัดความยากจนให้หมดไปภายใน 4 ปี เพื่อจะทำรายได้เฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาหนี้เงินกู้นอกระบบและหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยปัญหาหนี้เงินกู้นอกระบบเป็นปัญหาที่มีสาเหตุหลักมาจาก3 ปัญหาใหญ่ คือ

1. ปัญหาความยากจนของประชาชน 2. ปัญหาประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ยาก 3. ปัญหาความไม่รู้จึงถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน

จังหวัดกาฬสินธุ์ มองเห็นความสำคัญของปัญหาหนี้เงินกู้นอกระบบ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและรูปธรรมและแบ่งมิติการทำงาน ออกเป็น 4 ด้าน คือ

1. การอำนวยความยุติธรรมไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด, อัยการ สคช, สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และตำรวจภูธรจังหวัด)2. ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสำหรับลูกหนี้ (กระทรวงการคลัง, ธ.ก.ส. , ธนาคารออมสิน)3. การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ (ฝ่ายปกครอง, คลังจังหวัด, ธ.ก.ส., ธนาคารออมสิน)4. การป้องกันและบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้กระทำผิด (ฝ่ายทหาร, ตำรวจ, ฝ่ายปกครอง, DSI ,สรรพากรพื้นที่ และยุติธรรมจังหวัด)

ทั้งนี้จังหวัดได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับนายทุนเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดโดยใช้มาตรการทางภาษีกับนายทุนและปราบปรามนายทุนนอกระบบในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้หมดไป และสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกหนี้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายและสนับสนุนส่งเสริมให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อย่างทั่วถึงเรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์